Bikubenfondens årsrapport 2016

I 2016 uddelte Bikubenfonden 92 mio. kr. til fondsformål, herunder 40 mio. kr. til sociale formål og 47 mio. kr. til kunst og kultur samt 5 mio. kr. til andre formål.

2016 var året, hvor Bikubenfonden fik ny strategi. I årsrapporten skriver ledelsen blandt andet:

Bikubenfonden har gennem de seneste par år gennemgået en markant forandring. Tidligere havde fonden en praksis med fokus på donationer. Men med den nye strategi bevæger Bikubenfonden sig i retning af at agere som en proaktiv, samarbejdsorienteret og engagerende fond. I vores filantropiske virke er vi optaget af at anvende flere forskellige filantropiske virkemidler end alene at støtte nye, gode projekter og indsatser økonomisk.

Implementeringen af den ny strategi er en længere proces, hvor fonden gradvist vil flytte sit fokus i forhold til uddelinger og tilgang til det filantropiske arbejde. Dog kom den nye strategi til udtryk i en række af fondens aktiviteter, som er beskrevet i årsrapporten 2016. Læs rapporten via linket til højre.

Fremover vil Bikubenfonden på det sociale område have fokus på unge på kanten. Mens fonden på det kulturelle område fremover vil arbejde for at skabe nye muligheder for at kunstnere og kulturinstitutioner inden for scenekunst og billedkunst kan gå nye veje.

Årsresultat og uddelinger

I 2016 opnåede Bikubenfonden et resultat på koncernniveau på 151,4 mio. kr. Til sammenligning var resultatet året før i alt 116,5 mio. kr. 

Årets uddelinger på 92 mio. kr. fordeler sig med 40 mio. kr. til sociale formål og 47 mio. kr. til kunst og kultur samt 5 mio. kr. til andre formål – herunder Bikubenfondens naturområde Svanninge Bjerge på Sydfyn.

Bikubenfonden opfordrer bevillingsansøgere til at læse fondens nye strategi grundigt igennem, inden de sender en ansøgning. Den nye tilgang til det filantropiske arbejde, hvor Bikubenfonden begynder at fokusere mindre på donationer og mere på langsigtede indsatser og samarbejder, afspejler sig i niveauet af ansøgninger, der har resulteret i en bevilling.

Bikubenfonden modtog i 2016 i alt 1105 ansøgninger og foretog i alt 104 bevillinger.

Uddelinger til sociale formål

På det sociale område arbejder Bikubenfonden ud fra en stærk tro på det enkelte menneskes ressourcer og ønsker at give socialt udsatte unge på kanten af samfundet mulighed for at gå nye veje. I 2016 blev der truffet beslutning om bevillinger til 50 projekter eller indsatser til en samlet værdi af 40 mio. kr.

Bikubenfondens nye strategi betyder, at fonden fremover vil have fokus på udsatte unge i aldersgruppen 13-30 år og ikke længere støtter rene børneindsatser eller indsatser med fokus alene på den udsatte familie.

Uddelinger til kulturelle formål

På det kulturelle område har Bikubenfonden fokus på at bistå professionelle kunstnere og kulturinstitutioner med at gå nye veje og realisere deres potentiale. I 2016 blev der truffet beslutning om bevillinger til 51 projekter eller indsatser til en samlet værdi af 47 mio. kr.

Bikubenfonden har på det kulturelle område særligt fokus på scenekunst og billedkunst. Et markant fravalg i den ny strategi er det kulturhistoriske område, som Bikubenfonden støttede tidligere.

Økonomisk udvikling

Bikubenfonden har i 2016 opnået et resultat på koncernniveau på 151,4 mio. kr. mod 116,5 mio. kr. i 2015. På koncernniveau havde fonden ultimo 2016 en egenkapital på 1090,9 mio. kr. og en balance på 1439,8 mio. kr.

Find flere nøgletal i en sammenfatning af Bikubenfondens Årsrapport for 2016 ved at klikke på linket til højre. Den fulde version af årsrapporten inkl. noter til regnskabet kan downloades her.