Unge på kanten uden job og uddannelse

I Bikubenfonden vil vi styrke unges livsmestring. Vi har nytænkt vores ansøgningsproces og havde den 1. september 2018 frist for konceptidéer, der udvikler og afprøver nye veje for at bringe udsatte unge tættere på job og uddannelse. I april 2019 udvalgte vi endeligt tre koncepter.
Toggle text

Ansøgningsrunden Unge på kanten uden job og uddannelse er en del af udmøntningen af vores strategi om at arbejde på en ny måde på det sociale område; med flere langsigtede løsninger. Vi giver ikke midler til enkeltstående projektidéer. Ambitionen er i stedet at støtte nye typer samarbejder på tværs af forskellige aktører og sektorer om udviklingen af stærke koncepter. I den forbindelse har vi også nytænkt ansøgningsprocessen.

Vi inviterede i foråret 2018 civilsamfundsorganisationer, kommuner, forskningsinstitutioner og private aktører til at byde ind og fik 94 ansøgninger. Seks blev i første omgang udvalgt til fase 2. Siden foreslog vi tre ansøgere, der alle havde samme fokus, at gå sammen om at udvikle et fælles koncept, hvilket de takkede ja til. Således blev syv ansøgere sat i gang med at videreudvikle deres konceptidéer til færdige ansøgninger. I april 2019 udvalgte vi tre koncepter, som vi støtter med 8-10 mio. kr. over en periode på op til fem år. De tre koncepter er valgt, fordi de repræsenterer nyskabende, kvalificerede bud på samarbejder og løsninger til, hvordan vi styrker udsatte unges livsmestring og skaber nye former for læringsrum, som kan bygge bro til job eller uddannelse.

Ansøgningsrundens faser

FASE 1:  ANSØGNINGSRUNDE
22. maj - 1. september 2018: Fire-seks konceptidéer udvælges til videreudvikling
FASE 2: VIDEREUDVIKLING
1. oktober 2018 - 1. februar 2019: Konkretisering af samarbejde og koncept
FASE 3: OPSTART
April 2019: to-tre koncepter udvælges og støttes med op til 10 mio. kr i op til fem år

Vi har i denne ansøgningsrunde udvalgt følgende koncepter, som hver modtager 8-10 mio. kr. fordelt over de næste op til 5 år
Toggle text

Stemmer fra Blokken er udviklet af Turning Tables Danmark i samarbejde med de boligsociale sekretariater i Brøndby Strand og Æblehaven/Rønnebærparken (Roskilde), Brøndby Boligselskab, Boligselskabet Sjælland, Red Barnet, Roskilde Festival, Copenhagen Photo Festival, Cinemateket, Johan Borups Højskole, Teleselskabet 3, Arcgency samt BL (Danmarks Almene Boliger). Parterne ønsker at skabe ungedrevne kulturlaboratorier, hvor unge får mulighed for at deltage i kunst- og kulturproduktion, dér hvor de bor. Det er Bikubenfondens vurdering, at Stemmer fra Blokken er nyskabende i den måde, parterne vil arbejde med brobygning, samarbejde og forankring på i og uden for de udsatte boligområder. 

Sportucation er udviklet af DGI Sydøstjylland i samarbejde med Undervisningsministeriet, Fredericia Kommune, Vejle Kommune, Vejle Boldklub, FC Fredericia og Jan Tønnesvang, professor på Aarhus Universitet. Sportucation tilbyder de unge et fællesskab med fodbold som omdrejningspunkt og professionelle trænere, som agerer rollemodeller. Bikubenfonden mener, at konceptets parter har et stærkt og nyskabende pædagogisk fokus på de unges udvikling og læreprocesser, bl.a. fordi de samarbejder med både skolen, hvor de unge går og kommunen, hvor de bor. Samtidig arbejder parterne med brobygningsforløb til både fritids- og foreningslivet og fritidsjob.

Højskole uden mure er udviklet af Meyers Madhus, den private aktør A2B, Professionshøjskolen Absalon og Hotel- og Restaurantskolen. Konceptet vil med mad som omdrejningspunkt opbygge et støttende og forpligtende læringsfællesskab for udsatte unge. I hvert forløb vil de unge deltage i en række kvalificerende aktiviteter, herunder praktikforløb. Hvert forløb afsluttes med afvikling af en madfagligt event fx folkekøkken eller pop-up café. Bikubenfonden vurderer, at parterne har et vigtigt og nyskabende fokus på fællesskabet som virkemiddel til at inspirere og fastholde de unge i deres udvikling.  Herudover vægter det positivt, at afslutningen af et forløb ikke nødvendigvis betyder, at den enkelte unges deltagelse slutter. I stedet er fokus på fastholdelse i fællesskabet på "højskolen" med udgangspunkt i den enkelte unges behov.

Vil du vide mere om denne ansøgningsrunde?
Som et led i at skabe mere åbenhed om vores måde at drive fond på, har vi valgt at dele vores erfaringer fra ansøgningsrunden
Toggle text

Derfor har vi bedt analysehuset Backscatter om at gennemføre en analyse af ansøgningerne med afsæt i tendenser for problemstillinger, samarbejdskonstellationer og tematikker i løsningsforslagene. Desuden har vi bedt om at få ansøgernes evaluering af vores nye ansøgningsproces for at få indblik i, hvad vi er lykkedes med, og hvad vi kan gøre bedre i fremtiden.

Få mere information om Bikubenfondens satsning på unge på kanten
Sådan ansøger du

Der er nu lukket for ansøgninger. Der var deadline den 1. september 2018.
Kommende ansøgningsrunder på det sociale område vil blive annonceret her på hjemmesiden.