Unge på kanten uden job og uddannelse

I Bikubenfonden vil vi styrke unges livsmestring. Vi har nytænkt vores ansøgningsproces og havde den 1. september 2018 frist for konceptidéer, der udvikler og afprøver nye veje for at bringe udsatte unge tættere på job og uddannelse.
Toggle text

Ansøgningsrunden Unge på kanten uden job og uddannelse er en del af udmøntningen af vores strategi om at arbejde på en ny måde på det sociale område; med flere langsigtede løsninger. Vi giver ikke midler til enkeltstående projektidéer. Ambitionen er i stedet at støtte nye typer samarbejder på tværs af forskellige aktører og sektorer om udviklingen af stærke koncepter. I den forbindelse har vi også nytænkt ansøgningsprocessen.

Vi inviterede i foråret 2018 civilsamfundsorganisationer, kommuner, forskningsinstitutioner og private aktører til at byde ind og fik 94 ansøgninger. Seks blev i første omgang udvalgt til fase 2. Siden foreslog vi tre ansøgere, der alle havde samme fokus, at gå sammen om at udvikle et fælles koncept, hvilket de takkede ja til. Således er syv ansøgere i gang med at videreudvikle deres konceptidéer til færdige ansøgninger. I løbet af april 2019 udvælger vi to-tre koncepter, som vi støtter med op til 10 mio. kr. over en periode på op til fem år.

Ansøgningsrundens faser

FASE 1:  ANSØGNINGSRUNDE
22. maj - 1. september 2018: Fire-seks konceptidéer udvælges til videreudvikling
FASE 2: VIDEREUDVIKLING
1. oktober 2018 - 1. februar 2019: Konkretisering af samarbejde og koncept
FASE 3: OPSTART
April 2019: to-tre koncepter udvælges og støttes med op til 10 mio. kr i op til fem år

LÆS MERE OM DE SYV ANSØGERE, DER ER GÅET VIDERE HER

Den 7. november afholdt vi en udviklingsdag for de udvalgte ansøgere. Her fik de feedback på deres konceptskitser til inspiration for deres videre udviklingsarbejde. Feedback blev givet af unge erfaringseksperter fra Københavns Kommunes Ungepanel samt et ekspertpanel:
Vil du vide mere om denne ansøgningsrunde?
Som et led i at skabe mere åbenhed om vores måde at drive fond på, har vi valgt at dele vores erfaringer fra ansøgningsrunden
Toggle text

Derfor har vi bedt analysehuset Backscatter om at gennemføre en analyse af ansøgningerne med afsæt i tendenser for problemstillinger, samarbejdskonstellationer og tematikker i løsningsforslagene. Desuden har vi bedt om at få ansøgernes evaluering af vores nye ansøgningsproces for at få indblik i, hvad vi er lykkedes med, og hvad vi kan gøre bedre i fremtiden.

Få mere information om Bikubenfondens satsning på unge på kanten
Kontakt
Senior projektleder Mikkel Nedergaard
MIKKEL NEDERGAARD
SENIORRÅDGIVER
+45 22 19 85 84
mn@bikubenfonden.dk
Senior projektleder Mikkel Nedergaard
MIKKEL NEDERGAARD
Mikkel er ansvarlig for analysearbejde, monitorering og løbende evalueringer af Bikubenfondens indsatser på det sociale område. Derudover arbejder Mikkel med uddelinger og udvikling af sociale indsatser.
Sådan ansøger du

Der er nu lukket for ansøgninger. Der var deadline den 1. september 2018.
Kommende ansøgningsrunder på det sociale område vil blive annonceret her på hjemmesiden.