Nature, the key to a good life

With the nature-social initiative, 'Nature, the key to a good life', the Bikuben Foundation makes the use of the nature resort Svanninge Bjerge – including a knowledgeable, professional staff and an array of facilities – available to organisations and municipal schemes that focus on nature as an element in educational and/or therapeutic courses targeted at vulnerable young people. Together we enter into a collaborative relationship or a partnership within the framework of which we develop nature-social practices and share knowledge
Toggle text

Since 2005, the Bikuben Foundation has worked with nature development and nature experience in the Svanninge Bjerge area, located in southern Funen. Over the years, we have become increasingly focused on the potential of nature in connection with socially vulnerable people. This resulted in Nature, the key to a good life, an initiative specifically targeted at vulnerable young people from across Denmark. These young people may have grown up in families with alcohol abuse, been placed in out-of-home care, or they may be in need of an alternative to ordinary schools and other educational institutions.

Staying at the Svanninge Bjerge resort

Together with the surrounding nature of Svanninge Bjerge, the former game-keeper's cottage Knagelbjerghus constitutes the framework for the courses we provide in collaboration with our partners. The house, equipped with modern conveniences, accommodates up to 30 people. There is also a campfire shelter, which has been built in close proximity to the house. Svanninge Bjerge offers considerable natural diversity with linked experience potential. Other than the physical framework, we also provide nature interpreters, both in connection with the actual stay and for the practice-development programmes we organise in collaboration with our partners.

What is it that nature does?

Nature facilitates unique opportunities for social interaction and physical activity, as well as the stimulation of curiosity and creativity. Further studies have proved nature to be a potential healing mediator, facilitating space for physical stress-reduction and mental tranquillity. The objective of Nature, the key to a good life is to gain more insight into how activities and being in natural surroundings during long-term programmes may enhance young people's capacities for coping with social and mental challenges.

Natur til et godt liv – Laboratoriet
2016 evaluation report

From its inception in 2014 until the spring of 2016, when the initiative was targeted at both children and young people, Nature, the key to a good life was monitored by the analysis and consultancy enterprise Rådgivende Sociologer.

READ THEIR EVALUATION REPORT, DATED MAY 2016, HERE (in Danish only)

Rapport: Natur til et godt liv – Unges fortællinger om deres møder med naturen, 2022

Unge på kanten af samfundet kan potentielt få stor gavn af mødet med naturen. Men potentialet forløses langt fra altid. Det viser rapporten fra CeFU, Center for Ungdomsforskning, ved Aalborg Universitet, som har undersøgt sociale indsatser i ’Natur til et godt liv – Laboratoriet’ og identificeret seks principper for den videre udvikling af det natursociale felt.

LÆS HELE RAPPORTEN HER

Analyse af de fagprofessionelles udbytte og erfaringer med naturintegreret socialt arbejde, 2022

Analysen viser, at anvendelsen af naturen som rum og redskab i arbejdet med de unge i høj grad skaber en værdi for de fagprofessionelle. Det gør sig særligt gældende i forhold til to forhold:

  • Relationen til de unge
  • Samspillet med det terapeutiske arbejde eller anden praksis

LÆS HELE ANALYSEN HER

Naturintegreret socialt arbejde
Toggle text

Vi definerer naturintegreret socialt arbejde som ”Indsatser, hvor oplevelser og øvelser i naturen integreres i terapeutiske, behandlingsmæssige og pædagogiske forløb, med henblik på at understøtte bedre trivsel hos den enkelte person. For unge på kanten er der en særlig opmærksomhed på træning af kompetencer inden for livsmestring, som kan komme i anvendelse i et ofte udfordrende og besværligt miljø, hvor de kan understøtte og fremme en bedre trivsel.”

Toggle text

OPHOLD I SVANNINGE BJERGE
Svanninge Bjerge byder på en meget varieret natur og dertil knyttede oplevelsesmuligheder i form af mange forskellige rum i naturen, naturfænomener og aktivitetsmuligheder, der alle lægger op til egenrefleksion og styrkelse af livsmestring. Ud over de fysiske rammer stiller vi naturformidlere til rådighed – både til selve opholdene og til de praksisudviklingsforløb, vi arrangerer sammen med vores partnere.

Naturen i Svanninge Bjerge danner rammerne for de ture og forløb, som vi arrangerer i Natur til et godt liv. Vores partnere kan også komme på ophold i det tidligere skovløberhus Knagelbjerghus. Knagelbjerghus er indrettet med moderne faciliteter og overnatningsmuligheder for op til 20 personer, og der er opført en bålhytte lige i nærheden.

Ture og ophold indgår i det naturintegrerede sociale arbejde, som indsatsen har fokus på, og sammen med indsatserne arbejder vi med at overføre de indsigter, som der opstår ude i naturen til de unges egen hverdag.

Frequently asked questions

Would it be possible for me to participate, as a private individual, in 'Nature, the key to a good life'?

We do not set up conducted tours for private persons within the framework of Nature, the key to a good life. We enter into partnerships with organisations and municipalities using nature as an element in educational or therapeutic programmes for vulnerable young people.

Would it be possible for us to get a sample of what you provide?

Yes, if you are an organisation working with vulnerable young people, we can offer tours of about 6 hours' duration or a stay in 'Knagelbjerghus'. Our facilities can also provide the framework for practice-development programmes targeted at your staff.

Is it possible to get financial support for nature social initiatives?

We do not provide financial support for this kind of initiative. However, if a cooperative relationship is established, we do make the nature resort and its facilities and staff available.

Contact
Caroline
CAROLINE-MARIE VANDT MADSEN
HEAD OF SVANNINGE BJERGE
Biologist, nature guide and project manager of 'Nature for a good life'
+45 31 37 56 82
cmvm@bikubenfonden.dk
Caroline
CAROLINE-MARIE VANDT MADSEN
Caroline is the head of Svanninge Bjerge. She is a biologist and works with nature and development of the area. In addition, Caroline is the project manager on the initiative 'Nature for a good life'.
Would you like to participate in
a partnership focused on 'Nature,
the key to a good life'?

We are always pleased to be contacted about partnerships from organisations and municipalities that show an interest in participation in the development of programmes targeted at nature and the work with vulnerable young people, and who want to share their knowledge. Contact us for more information, and provide a description of your target group and desires.