Ansøgningsrunde scenekunst og billedkunst

I Bikubenfonden ønsker vi at støtte den læring, der sker i eksperimentet og undersøgelsen. Derfor vil næste ansøgningsrunde have et særligt fokus på udvikling. Ansøgningsrunden er lukket. Der var deadline for ansøgninger den 25. november 2021. Næste ansøgningsrunde vil blive annonceret her på siden.
Toggle text

Frikøb af medarbejdere til et udviklingsprojekt. Test af nye idéer eller teknikker til formidling. Eksperimenter med nye produktionsmetoder inden for scenekunst. Når man taler om kunstnerisk udvikling og udvikling af udstillingssteder, scenekunstgrupper og teatre, er mulighederne mange. Bikubenfonden støtter op omkring dette mulighedsrum, hvor ting prøves af, testes og undersøges.

I nuværende ansøgningsrunde kan du ansøge om projektstøtte i størrelsesordenen 50.000-300.000 kr. I udvælgelsen af ansøgninger har vi særligt fokus på, at projektet har et eksperimenterende eller undersøgende element i sig og har potentiale til læring og udvikling for dem, der er involveret og gerne for et helt kunstfelt. Projektet skal være centreret omkring:

  • Udviklingen af en institution eller scenekunstgruppe.
  • Udviklingen af en udstilling eller anden formidling af billedkunst i Danmark.
  • Udviklingen af en scenekunstforestilling, der opføres i Danmark
  • Udviklingen af en danse- eller performanceproduktion, som opføres i Danmark
  • Udviklingen af formidlingstiltag inden for scenekunst, dans eller performance.

Husk, det er en mulighed at supplere ansøgningen med et link til video, billeder eller lyd, der kan formidle idéen og projektet. Film- eller lydoptagelse må maks. vare 3 minutter.

Vi beder om, at honorering af kunstnere tydeligt fremgår af ansøgningens budget.

Vi modtager kun denne type ansøgninger inden for den fastlagte ansøgningsperiode. 

Ofte stillede spørgsmål:

Hvem kan ansøge?

Både store og små institutioner, foreninger og virksomheder kan søge, men ikke enkeltpersoner. Vær opmærksom på, at vi kun støtter scenekunstproduktioner, der har en aftale med et spillested om visning. Vi støtter den professionelle scenekunst og billedkunst.

Hvad kan jeg ansøge om?

Bevillinger i størrelsesordenen 50.000-300.000 kr., der går til:

  • Udviklingen af en institution eller scenekunstgruppe. 
  • Udviklingen af en udstilling eller anden formidling af billedkunst i Danmark. 
  • Udviklingen af en scenekunstforestilling, der opføres i Danmark 
  • Udviklingen af en danse- eller performanceproduktion, som opføres i Danmark 
  • Udviklingen af formidlingstiltag inden for scenekunst, dans eller performance. 

Støtter I værkproduktion?

Inden for billedkunsten støtter vi formidlingen af kunsten, men ikke selve produktionen af værket. Inden for scenekunst støtter vi både udviklingen af ny dramatik og opsætningen af en forestilling.

Hvornår kan jeg ansøge?

Vi har to årlige ansøgningsrunder for denne type ansøgninger: én med start i maj og én i november. Vi modtager ikke ansøgninger af denne type uden for de to årlige ansøgningsrunder. Næste ansøgningsrunde er åben fra 11.-25. november 2021. Se eksempel på ansøgningsskemaet HER

 

Skal jeg have et CVR-nummer for at ansøge?

Ja, du skal have et CVR-nummer for at kunne ansøge. Vi støtter kunstområdets institutioner, organisationer, foreninger og virksomheder, men ikke enkeltpersoner. Eneste undtagelse er Bikubenfondens atelierprogram, som gives til enkeltpersoner.

Hvornår får jeg svar?

Ca. to måneder efter deadline.

Hvordan søger jeg om mere end 300.000 kr.?

Vær opmærksom på, at vi i øjeblikket udvikler vores strategi for længerevarende indsatser. Det betyder, at vi på nuværende tidspunkt ikke kan indgå nye, længerevarende partnerskaber (sidst opdateret oktober 2021).

Ansøgningsrunden er lukket. Der var deadline den 25. november 2021. Næste ansøgningsrunde vil blive annonceret her på siden.
Ved ansøgningsrunden i maj 2021 gav vi følgende bevillinger:
Toggle text

SCENEKUNST
Close Encounters#4 - THE RIGHT TO DANCE

Det konventionelle udstillingsformat skaber rammen for en dybere undersøgelse af begrebet koreografisk udstilling. Den franske kurator Cedric Fauq fra Palais de Tokyo i Paris, vil med THE RIGHT TO DANCE fylde Den Fries seks udstillingsrum med stærke komplementerende værker, der væver sig ind i hinanden så publikum kan opleve det som ét stort helstøbt værk. På én gang udstilling, scene, danseskole og clubbing.
250.000 kr.

W.O.M.B. (Worth Of My Body)
En koreografisk undersøgelse af graviditet, moderskab og identitet. Med baggrund i traditionel ghanesisk, afro-brasiliansk og guineansk dans, vil de tre dansere og mødre skabe en multidisciplinær forestilling, der giver plads til andre narrativer, udtryk og æstetikker.  
300.000 kr.

SALONMONSTRUM
Teaterkompagniet LOGEN vil indgå i et 3-årigt kunstnerisk udviklingssamarbejde, hvor den kollektive, avantgardistiske kraft undersøges med andre inviterede kunstnere. I et krydsfelt mellem billedkunst og scenekunst afholdes en række intense, performative saloner på TOASTER i 22/23, som giver plads til monstret og massehysteriet.
300.000 kr.

Ligvariationer
Ligvariationer er en nekroæstetisk VR-opera, der undersøger krydsfeltet mellem VR, opera og performance. Operaen, der både opleves live og virtuelt, undersøger og udfordrer grænserne mellem død og virkelighed, mellem det digitale og det 'reelle'. Den vises på Aarhus Musikhus, Sort/Hvid og Holmegaard Værk.
300.000 kr.

The Human Imagination Game
The Human Imagination Game er en 4-årig proces af kunstnerisk samskabelse med workshops og produktion af et immersivt live-interaktionsspil i skoven. Publikum guides ind i kropslige og sanselige undersøgelser af et GPS-styret lydsystem med lyriske tekster og nykomponeret lyd og mødes af performere undervejs. Projektet inddrager nordiske samarbejdspartnere fra Sverige og Island.
300.000 kr.

FURIER
Fra 2022-2024 vil instruktør Anja Behrens og scenograf Christian Albrechtsen skabe trilogien FURIER med nyfortolkninger over de tre græske, mytologiske figurer; Fædra, Elektra og Kassandra. Trilogien skaber et fordybet og langvarigt samarbejde, hvor Anja Behrens kan udvikle sin arbejdsmetode med ritualer, og de sammen kan arbejde mod et nybrud, hvor publikum kan opleve teatret som et kultisk og mytisk sted.
300.000 kr.

Der blev i alt bevilget 1.750.000 kr. på scenekunstområdet.

BILLEDKUNST
Temporary Truth - pro tempore.art x Thorvaldsens Museum

Den kuratoriske gruppe pro tempore.art. har indgået en aftale med Thorvaldsens Museum om at skabe en kortvarig performativ gruppeudstilling, som udfylder pladserne på de tre tomme sokler hvor hvor statuerne Ganymedes, Hyrdedrengen og Håbets Gudinde normalt står. Udstillingen, Temporary Truth, viser allerede producerede værker fra 10 af vækstlagets billedkunstnere gennem en enkelt dags performativ udstilling.
72.000 kr.

Surrealismens genkomst
Den Frie Udstillingsbygning modtager støttet til realiseringen af en samtidskunst udstilling som genbesøger den historisk surrealisme fra 1030'erne. I udstillingen vil Den Frie etablere miljøer og totalinstallationer som vil skubbe til grænserne mellem scenografi og værk og udstillingen vil folder sig ud som store sammenhængende og omsluttende rumlige tableauer. Alle elementer i og omkring udstillingen kan således antage værkkarakter.
100.000 kr.

Udstillingen GÅ på Sophienholm Kunsthal
Udstillingen ’GÅ’ på Sophienholm Kunsthal vil pege på hvordan kunst, litteratur og filosofi har iscenesat og italesat det at gå! Med billedkunsten som udgangspunkt skal GÅ være et møde mellem kunstarterne – med nye og historiske værker, podcasts, performances, film, saloner og kuraterede gåture, både inde og ude på Sophienholm Kunsthal.
100.000 kr.

UKK Udviklingsprojekt 2021-22 - Del 2
UKK (Unge Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere) arbejder for at igangsætte et paradigmeskift i tilgangen til problemstillinger i billedkunstfeltet. UKK vil i samspil med sine medlemmer, det øvrige billedkunstfelt, institutioner, brancheorganisationer og parter der ikke nødvendigvis har direkte interaktion med den billedkunstneriske sektor have fokus på selvdefinerede strategiske agendaer, der vil realisere nye scenarier for feltet, i højere grad end at reagere på aktuelle problemstillinger.
300.000 kr.

Udvikling af analyseværktøj til kvalificering af partnerskaber mellem kulturliv og erhvervsliv
Fonden Roskilde Festival indgår et samarbejde med Bikubenfonden om udvikling af et digitalt analyseværktøj der, kan kvalificere værdien af partnerskaber mellem kulturlivet og erhvervslivet.
300.000 kr.

Der blev i alt bevilget 872.000 kr. på billedkunstområdet.

Kontakt
Senior projektleder Peter Kirkhoff Eriksen
PETER KIRKHOFF ERIKSEN
SENIORRÅDGIVER
Udstillingsprisen Vision
+45 50 60 54 86
pke@bikubenfonden.dk
Senior projektleder Peter Kirkhoff Eriksen
PETER KIRKHOFF ERIKSEN
Peter er ansvarlig for analysearbejde, monitorering og løbende evalueringer af Bikubenfondens indsatser på kulturområdet. Peter er blandt andet rådgiver på Udstillingsprisen Vision. Derudover arbejder Peter med uddelinger og udvikling af kulturelle indsatser.
Øvrige
aktiviteter

Få et overblik over, hvad Bikubenfonden arbejder med på kunstområdet.