Fokus på dans og performance

Vi har i de seneste år haft en særlig opmærksomhed rettet mod den professionelle danske danse- og performancescene. Efter en afsøgning af udviklingsbehov på området, har vi planlagt en række ansøgningsrunder med fokus på international udveksling, talentudvikling, netværk og vidensdeling. Desuden har vi støttet en række længerevarende indsatser på danseområdet
Toggle text

På baggrund af en workshop i januar 2017 samt en række dialogmøder med aktører på feltet har vi sporet os ind på områder, hvor der findes potentiale til udvikling af den professionelle danske danse- og performancescene. Der har blandt andet været udtrykt et udtalt behov for mere international udveksling samt bedre muligheder for netværk og videndeling. Ved en ansøgningsrunde i december 2017 efterspurgte vi specifikt nyskabende forestillinger og udviklingsprojekter på danseområdet. I udvælgelsen af ansøgninger havde vi særligt fokus på produktioner og projekter, der stimulerer international udveksling og underbygger netværk og vidensdeling. Vi har haft to lignende ansøgningsrunder i 2018, og der vil være en igen den 13.-27. maj 2019.

Længerevarende indsatser på danseområdet

2018 – Bora Bora

Bora Bora har i 2018 modtaget en bevilling til Bora Bora Residency Centre, som i 2018-2022 arrangerer 35 internationale residencies for talentfulde koreografer eller teaterfolk med en markant koreografisk ide. Tre af de deltagende residenter vil desuden få realiseret værker i co-produktioner med danske scener og teatre. Bevillingen er 4-årig og på 3.100.000 kr.

2017 – Corpus

En del af vores støtte til Det Kongelige Teater går til deres eksperimentende balletkompagni Corpus. Deres mål er at blive en hovedaktør i det nationale og internationale dansemiljø igennem et nyt fysisk sprog og eksperimenterende danseforestillinger. Udviklingen sker bl.a. i samarbejde med musikere, billed- og installationskunstnere. Corpus udfordres når andre kunstarters muligheder afprøves i dansen.

2017 – Dansk Danseteater

Dansk Danseteater har i 2017 modtaget en bevilling til udviklings- og forestillingsforløbet Generator – Master Platform of Choreography. Generator er et 3-årigt praktisk orienteret forløb målrettet udvalgte, uddannede og øvede koreograftalenter, der her får en unik mulighed for at tage skridtet videre og få deres kunstneriske gennembrud. Bevillingen er 3-årig og på 750.000 kr.

2017 – Performing Arts Platform

Performing Arts Platform har i 2017 modtaget en bevilling på til den internationale koreografiske platform. Der er tale om at 3-årigt strategisk projekt, som har til formål at styrke den professionelle dans i Aarhus samt at tiltrække nye, spændende koreografer og dansere og dermed bidrage til et levende dansemiljø i regionen også i fremtiden. Bevillingen er 3-årigt og på 300.000 kr.

2016 – Black Box Dance Company

Black Box Dance Company har i 2016 modtaget en bevilling til en række tiltag, der skal få danske dansere i udlandet tilbage til Danmark og optræde, tiltrække dygtige koreografer til Danmark og gøre dansen mere publikumsvenlig. Bevillingen er 3-årig og på 3.000.000 kr.

Bevillingsmodtagere ved seneste ansøgningsrunde

Følgende bevillinger blev givet ved ansøgningsrunden i november 2018 for nyskabende forestillinger og udviklingsprojekter inden for dans- og performance:
Toggle text
 • Forsøgsstationen – Publikum i en kunstnerisk kontekst
  Publikum i en kunstnerisk kontekst består af tre lydværker, som er skabt over publikums erindringer og refleksioner over scenekunst, samt videreførelsen af en undersøgelse af publikums bevægelser og samspillet med rummet, de oplever kunsten i.
  300.000 kr.
 • Anna Gammelgaard – TYK
  Der er bevilliget midler til udvikling af danseforestillingen TYK, som er et poetisk og sanseligt portræt af en tyk krop. Udviklingen ledes af designer og billedkunstner Anna Gammelgaard, performer og tekstgenerator Julie Thalund og dramaturg og kreativ producent Astrid Hansen Holm. Det er et mål at nå til et skarpt koncept og udarbejde et nyt formsprog renset for alle de klicheer, der forbinder sig til den tykke krop.
  79.826 kr.
 • Gunilla Lind Danseteater – LOVEU2ND
  LOVEU2ND er en sanseforvrængende forestilling om virtuelle modellers subtile indtrængen i vores hverdag og forestillingsverden. Hvad sker der, når vores idoler bliver virtuelle? Hvad gør det ved os, når vi ikke kun stræber efter at leve op til bloggernes iscenesatte univers, men spejler os i computeranimeret perfektion? LOVEU2ND præsenteres ved fem forestillinger i Dansekapellet den 13.-16. november 2019
  100.000 kr.
 • Recoil Performance Group – EXTENDED FALLS TO HUMANITY
  Realisering af EXTENDED FALLS TO HUMANITY, som er et borgerinddragende koreografisk værk, der foregår på en række rådhuse i Danmark og udlandet. Koreografen Tina Tarpgaard og Recoils video- og lydteknik sætter borgeren i centrum i et værk om det, der deler os op i kasser – og det, der binder os sammen som mennesker. 
  200.000 kr.

Der blev i alt bevilget 679.826 kr. på dans- og performancekunstområdet.

Ofte stillede spørgsmål

Hvem er Bikubenfonden i dialog med på danseområdet?

Udøvende kunstnere, institutionsledere og andre fagfolk inden for området.

Hvorfor er performance en del af Bikubenfondens fokus på danseområdet?

Performance er et format der kombinerer kunstneriske udtryk fra dans, teater og billedkunst. Det er et område, der ofte giver rum for eksperimenter og nytænkning, og som der er et fornyet fokus på i disse år.

Sådan kommer du
i dialog

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har idéer til, hvordan vi kan skabe mere international udveksling samt netværk og videndeling på danseområdet. Skriv en kortfattet mail til os på kunst@bikubenfonden.dk. Så sender vi dig svar på, om et møde eller en egentlig ansøgning vil være relevant.

Vær opmærksom på, at vi har en ansøgningsrunde for nyskabende forestillinger inden for dans og performance. Her kan du ansøge om bevillinger i størrelsesordenen 50.000-300.000 kr. til forestillinger eller korterevarende udviklingsprojekter. Denne type ansøgninger bliver kun vurderet i ansøgningsperioden.