Fokus på dans og performance

Vi har i de seneste år haft en særlig opmærksomhed rettet mod den professionelle danske danse- og performancescene. Efter en afsøgning af udviklingsbehov på området, har vi planlagt en række ansøgningsrunder med fokus på international udveksling, talentudvikling, netværk og vidensdeling. Desuden har vi støttet en række længerevarende indsatser på danseområdet
Toggle text

På baggrund af en workshop i januar 2017 samt en række dialogmøder med aktører på feltet har vi sporet os ind på områder, hvor der findes potentiale til udvikling af den professionelle danske danse- og performancescene. Der har blandt andet været udtrykt et udtalt behov for mere international udveksling samt bedre muligheder for netværk og videndeling. Ved en ansøgningsrunde i december 2017 efterspurgte vi specifikt nyskabende forestillinger og udviklingsprojekter på danseområdet. I udvælgelsen af ansøgninger havde vi særligt fokus på produktioner og projekter, der stimulerer international udveksling og underbygger netværk og vidensdeling. Vi har netop haft en lignende ansøgningsrunde den 1.-8. juni 2018 og der vil være en igen i november 2018.

Længerevarende indsatser på danseområdet

2018 – Bora Bora

Bora Bora har i 2018 modtaget en bevilling til Bora Bora Residency Centre, som i 2018-2022 arrangerer 35 internationale residencies for talentfulde koreografer eller teaterfolk med en markant koreografisk ide. Tre af de deltagende residenter vil desuden få realiseret værker i co-produktioner med danske scener og teatre. Bevillingen er 4-årig og på 3.100.000 kr.

2017 – Corpus

En del af vores støtte til Det Kongelige Teater går til deres eksperimentende balletkompagni Corpus. Deres mål er at blive en hovedaktør i det nationale og internationale dansemiljø igennem et nyt fysisk sprog og eksperimenterende danseforestillinger. Udviklingen sker bl.a. i samarbejde med musikere, billed- og installationskunstnere. Corpus udfordres når andre kunstarters muligheder afprøves i dansen.

2017 – Dansk Danseteater

Dansk Danseteater har i 2017 modtaget en bevilling til udviklings- og forestillingsforløbet Generator – Master Platform of Choreography. Generator er et 3-årigt praktisk orienteret forløb målrettet udvalgte, uddannede og øvede koreograftalenter, der her får en unik mulighed for at tage skridtet videre og få deres kunstneriske gennembrud. Bevillingen er 3-årig og på 750.000 kr.

2017 – Performing Arts Platform

Performing Arts Platform har i 2017 modtaget en bevilling på til den internationale koreografiske platform. Der er tale om at 3-årigt strategisk projekt, som har til formål at styrke den professionelle dans i Aarhus samt at tiltrække nye, spændende koreografer og dansere og dermed bidrage til et levende dansemiljø i regionen også i fremtiden. Bevillingen er 3-årigt og på 300.000 kr.

2016 – Black Box Dance Company

Black Box Dance Company har i 2016 modtaget en bevilling til en række tiltag, der skal få danske dansere i udlandet tilbage til Danmark og optræde, tiltrække dygtige koreografer til Danmark og gøre dansen mere publikumsvenlig. Bevillingen er 3-årig og på 3.000.000 kr.

Bevillingsmodtagere ved seneste ansøgningsrunde

Følgende bevillinger blev givet ved ansøgningsrunden i juni 2018 for nyskabende forestillinger og udviklingsprojekter inden for dans- og performance:
Toggle text
 • Of All its Parts – 'Two-women-machine-show '
  Koreografi udviklet med afsæt i indre billeder og forestillinger fremkaldt under meditation. CORPUS/A-Salen, Aaben Dans, Dansehallerne og Bora Bora udvikler koreografier og instruktion på fire residencies, som også inkluderer åbne workshops og del-forestillinger. Den endelige forestilling vises i starten af sæson 2019/2020.
  250.000 kr.
   
 • Teatret KrisKat – 'B-Bumm'
  Undersøgelse af hjertet som fysisk organ, dets funktion og udseende. Form, farve, puls. Hjertet som det organ, alle andre er afhængige af som talerør for empati, beslutninger, udvikling etc. som symbol, mytolog og spiritualitet. På det grundlag skabes forestillingens indhold og rum. 
  233.500 kr.
   
 • Teaterensemblet Flyvende Grise – 'The Robot Project – nærkontakt med fremtidens robotter og kunstige intelligens'  
  En professionel interaktiv robot-menneske-performance og performance-lecture med og om robotter og AI. Som en del af forberedelsen skal de nybyggede robotter performe i byrummet som sociale, psykologiske interventioner i forskellige sammenhænge. 
  200.000 kr.
   
 • Impostor Production – 'RASA – en forestilling om at forsvinde'  
  Udvikling af et scenekunstnerisk format, der sammensmelter performancekunstens fysiske nærvær med billedkunstens skulpturelle tingslighed. I krydsfeltet mellem skulptur og performance er målet at skabe en platform, der kan bidrage til diskussion af rum, krop og seksualitet.
  290.000 kr. 
Ofte stillede spørgsmål

Hvem er Bikubenfonden i dialog med på danseområdet?

Udøvende kunstnere, institutionsledere og andre fagfolk inden for området.

Hvorfor er performance en del af Bikubenfondens fokus på danseområdet?

Performance er et format der kombinerer kunstneriske udtryk fra dans, teater og billedkunst. Det er et område, der ofte giver rum for eksperimenter og nytænkning, og som der er et fornyet fokus på i disse år.

Sådan kommer du
i dialog

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har idéer til, hvordan vi kan skabe mere international udveksling samt netværk og videndeling på danseområdet. Skriv en kortfattet mail til os på kultur@bikubenfonden.dk. Så sender vi dig svar på, om et møde eller en egentlig ansøgning vil være relevant.

Vær opmærksom på, at vi har en ansøgningsrunde for nyskabende forestillinger inden for dans og performance. Her kan du ansøge om bevillinger i størrelsesordenen 50.000-300.000 kr. til forestillinger eller korterevarende udviklingsprojekter. Denne type ansøgninger bliver kun vurderet i ansøgningsperioden.