Ansøgningsrunde scenekunst og billedkunst

Vi har to faste årlige ansøgningsrunder for scenekunst og billedkunst, og netop nu er der åbent for ansøgninger. Ansøgningsfrist er den 3. juni kl. 23.59. Du kan finde link til ansøgningsskema længere nede på siden her.
Toggle text

Her kan du ansøge om bevillinger i størrelsesordenen 50.000-300.000 kr. til:

 • Nyskabende udstillinger og øvrig formidling af billedkunst i Danmark
 • Nyskabende scenekunstforestillinger, der har premiere i Danmark
 • Nyskabende danse- eller performanceproduktioner, som opføres i Danmark
 • Formidling af scenekunst, dans eller performance
 • Udvikling inden for scene- og billedkunstområdet

Vi ønsker at understøtte den fortsatte kreative udfoldelse af kunsten under COVID-19 krisens helt særlige omstændigheder. Derfor kan der i denne ansøgningsrunde også ansøges om midler til indsatser, der på nyskabende vis vil skabe kunstoplevelser, som kan opleves af et publikum under COVID-19 krisens delvise genåbning af samfundet. Indsatserne kan have fysiske såvel som digitale formater. Bikubenfonden er en del af det fælles fondsinitiativ Sammen om kunsten. Læs mere om initiativet her

I udvælgelsen af ansøgninger har vi særligt fokus på de nyskabende idéer, og vi lægger vægt på at styrke udviklingen af den idérigdom og kvalitet, der er på kunstscenen. I de ansøgninger, der vedrører danse- eller performanceproduktioner, har vi særligt fokus på indsatser, der stimulerer international udveksling og underbygger netværk og videndeling.

Husk, det er en mulighed at supplere din ansøgning med et link til video/billeder/lyd, der kan formidle essensen af din idé. Filmen/lydoptagelsen må maks. vare 3 min. 

Vi vurderer ikke ansøgninger af denne type uden for de fastlagte ansøgningsrunder.

Ofte stillede spørgsmål:

Hvem kan ansøge?

Både store og små institutioner, foreninger og virksomheder kan søge, men ikke enkeltpersoner. Vær opmærksom på, at vi kun støtter scenekunstproduktioner, der har en aftale med et spillested om visning. Vi støtter den professionelle scenekunst og billedkunst.

Hvad kan jeg ansøge om?

Bevillinger i størrelsesordenen 50.000-300.000 kr., der går til:

 • Nyskabende udstillinger og øvrig formidling af billedkunst i Danmark
 • Nyskabende scenekunstforestillinger, der har premiere i Danmark
 • Nyskabende danse- eller performanceproduktioner, som opføres i Danmark
 • Formidling af scenekunst, dans eller performance
 • Udvikling inden for scene- og billedkunstområdet

Støtter I værkproduktion?

Inden for billedkunsten støtter vi formidlingen af kunsten, men ikke selve produktionen af værket. Inden for scenekunst støtter vi både udviklingen af ny dramatik og opsætningen af en forestilling.

Hvornår kan jeg ansøge?

Vi har to årlige ansøgningsrunder for denne type ansøgninger: en med start i maj og en i november. Hold øje med datoer her på siden eller på Facebook. Vi modtager ikke ansøgninger af denne type uden for de to årlige ansøgningsrunder.

Skal jeg have et CVR-nummer for at ansøge?

Ja, du skal have et CVR-nummer for at kunne ansøge. Vi støtter kunstområdets institutioner, organisationer, foreninger og virksomheder, men ikke enkeltpersoner. Eneste undtagelse er Bikubenfondens atelierprogram, som gives til enkeltpersoner.

Hvornår får jeg svar?

Ca. en måned efter deadline.

Hvordan søger jeg om mere end 300.000 kr.?

Vil du ansøge om et beløb, der overstiger 300.000 kr. eller have en dialog omkring en større og længerevarende indsats, så send en kortfattet mail til os her, så giver vi dig svar på, om et møde eller en ansøgning vil være relevant.

Ved ansøgningsrunden den 20. november - 4. december 2019 gav vi følgende bevillinger:
Toggle text

BILLEDkunst

 • Diakron – Primer: Seminarrækken "A Third Field" og formidling af kunstnersamarbejde med Jenna Sutela
  Primer er en platform for kunstnerisk og organisatorisk udvikling, udviklet i samarbejde med vandteknologi firmaet Aquaporin i Kongens Lyngby. I 2020 vil primer realisere seminarrækken “A Third Field” samt formidle et samarbejde med den finske kunstner Jenna Sutela der involverer Aquaporin, Kvadrat og Primer. Seminarrækken vil i 2020 vil vi have fokus på et nyt felt hvor billedkunst, teknologi og videnskab mødes og udvikler nye kollektive processer.
  300.000 kr.
 • Institut Funder Bakke – Program 2020
  Institut Funder Bakke er et Kultur institut for samtidskunst på Funder Bakke ved Silkeborg. I 2020 består udstillingsprogrammet af ”I forsvar for det normative barn” (april-juni) og ”Freedom of negative Expression” (august-oktober). Udstillinger og publikumsudviklingsindsats støttes af Bikubenfonden.
  80.000 kr.
 • Det Kongelige Danske kunstakademi – DIS – Leave Your Trace
  Tranen, Kunsthal Charlottenborg og CPH:DOXs kommende fællesudstilling kurateret af det new yorkbaserede kollektiv DIS skal distribueres til hele Danmark via de danske folkebiblioteker og lokale biografer. Udstillings- og formidlingsprojektet bæres frem af streamingplatformen dis.art og videoværkerne anskueliggør fremtidsscenarier indenfor arbejdskraft, økonomi og kollektivitet. dis.art er en slags samtidskunstens Netflix til hele Danmark.
  100.000 kr.
 • Kunsten Festival ApS – Please Engage Me! – Seminar om kunst og aktivisme på SMK
  Et internationalt seminar afholdes i forbindelse med kunstfestivalen Art Week og arrangeres af Art Week i samarbejde med SMK. Seminaret har til formål at åbne en diskussion af kunstens virkekraft i spændet mellem aktivisme og æstetik, samt nuancere, hvad en politisk kunstnerisk handling kan være.
  291.800 kr.
 • Statens Værksteder for Kunst – Formidlingsarbejde mellem kunstner, værksted og udstillingssted
  Statens Værksteder for Kunst tester etableringen af samarbejder mellem kunstner, værksted og udstillingssteder gennem produktioner af videoer om kunstneriske arbejdsprocesser. Filmene afprøves i tre konkrete samarbejder i 2020.
  300.000 kr.
 • Danmarkshuset i Paris – Les autonomes de la Maison du Danemark 2021-23
  Danmarkshuset lancerer i 2021 en ny kuratorisk strategi. I tre efterårssæsoner (2021-23) inviteres franske kuratorer gennem et open call til at skabe udstillinger med dansk samtidskunst i Danmarkshuset på Champs-Elysées i Paris. Formålet er at sikre langsigtet forankring af de danske kunstneres værker på den franske scene.
  300.000 kr.

Der blev i alt bevilget 1.371.800 kr. på billedkunstområdet.

Scenekunst

 • Samling – Golden Gai (samtidskunst/scenekunst, Metropolis Festivalen, maj-august 2020)
  Under festivalen Metropolis popper en glemt blikskurs-bar op i københavnske gyder i områder, hvor gentrificeringen enten har eller vil gøre sit indtog. Golden Gai er en scenografisk helhedsinstallation og immersiv teateroplevelse, hvor beskuer og performer indgår i et samvær i et fiktivt og mobilt barrum, der sætter fokus på byens udvikling, fortid og nutid.
  150.000 kr.
 • BaggårdTeatret – Jagten på det gode menneske
  BaggårdTeatret eksperimenterer med en ny, symbolistisk iscenesættelsesmetode til dette nyskrevne musikdramatiske teaterstykke om forfatteren Karin Michaëlis, med tekst af Julie Maj Jakobsen og sange af og med KATINKA.
  200.000 kr.
 • SOMA – Vibrant Matter
  Et posthumant mix af bevægelser, soundscape og viusals; et vibrerende, skulpturelt landskab. VIBRANT MATTER undersøger, hvordan handling kan produceres gennem andre agenter end mennesker. En koreografisk gruppeiscenesættelse ved Sophia Mage i samarbejde med Hilde Sandvold, Charlotte Peterson og Søs Gunver Ryberg.
  200.000 kr.
 • CPH:STAGE – Bæredygtig festival og nye SoMe tiltag
  CPH STAGE ønsker at udvikle festivalen i en miljømæssig bæredygtig retning og med publikumsevents og et brancheseminar skubbe på omstillingen i teaterbranchen generelt. I 2020 arbejdes desuden på et nyt tiltag med ambassadørkorps, der skal udbrede kendskabet til festivalen og skabe fællesskab og samtaler om de kunstneriske oplevelser.
  200.000 kr.
 • Naya Moll Olsen – TOUCH
  TOUCH er en koreografisk forestilling af Emilie Gregersen, som stiller skarpt på perceptioner af berøringer i både den fysiske og digitale verden. Hvad vil det sige at være et kropsligt væsen i en tid, hvor det daglige liv i høj grad foregår på et virtuelt plan med digitale repræsentationer af kroppen? Forestillingen er udviklet på residencies og vises på Bådteatret, Odin Teatret og Bora Bora.
  50.000 kr.
 • 77372318 – Kometen Kommer. En katastrofe-forestilling i lys og mørke om de ydre og indre kriser
  Jordens undergang er nær i denne første produktion i Anemonens nye samarbejdskoncept med skiftende kompagniskaber, der skal eksperimentere med scenekunst for børn og unge. Kompagniskabet med gruppen Graense-loes giver kunstneriske benspænd til begge parter, når de sammen iscenesætter en klassisk Mumi-historie af Tove Jansson i en aktuel klimakrise kontekst med et kompromisløst, visuelt og auditivt scenekunstnerisk sprog.
  167.000 kr.
 • DANSEatelier – Jævndøgnsåbninger
  Jævndøgnsåbninger er et kollektivt drevet residens- og performanceprogram, hvor nye danse- og performanceproduktioner udvikles af DANSEateliers 11 medlemmer og præsenteres som samlede værker ved hvert jævndøgn de næste to år på venues i Aarhus, Holstebro, Odense, København og Malmø.
  300.000 kr.
 • How to kill a dog – LOLITA FOR ALTID
  Gruppen How To Kill a Dog (instruktør Jennifer Vedsted Christiansen og skuespiller Emma Sehested Høeg) vil med egne tekster og sange afsløre den uro, de farer og fordele, de oplever ved den unge piges udseende og adfærd. Forestillingen bevæger sig et sted mellem aktivisme, performance, historiefortælling og koncert med blik for, hvordan publikum nænsomt kan blive en del af værket.
  250.000 kr.
 • CAMP – Creative Agent Manager Producer 2020
  CAMP er en levende undersøgelse og et fagligt opråb, der sætter fokus på de vilkår som agent, manager og producent arbejder under i scenekunstbranchen - både lokalt og globalt. I 2020 afholder CAMP branchemøde i København med internationale partnere fra Montréal, Göteborg og Den Bosch med det mål. Målet er at undersøge og italesætte producentskabet i forhold til kunstnerisk og bæredygtige udvikling til gavn for den samlede branche.
  50.000 kr.

Der blev i alt bevilget 1.567.000 kr. på scenekunstområdet.

Der er åbent for ansøgninger. Ansøgningsfrist er den 3. juni kl. 23.59.
Kontakt
Senior projektleder Peter Kirkhoff Eriksen
PETER KIRKHOFF ERIKSEN
SENIORRÅDGIVER
Udstillingsprisen Vision
+45 50 60 54 86
pke@bikubenfonden.dk
Senior projektleder Peter Kirkhoff Eriksen
PETER KIRKHOFF ERIKSEN
Peter er ansvarlig for analysearbejde, monitorering og løbende evalueringer af Bikubenfondens indsatser på kulturområdet. Peter er blandt andet rådgiver på Udstillingsprisen Vision. Derudover arbejder Peter med uddelinger og udvikling af kulturelle indsatser.
Øvrige
aktiviteter

Få et overblik over, hvad Bikubenfonden arbejder med på kunstområdet.