Thomas Hofman-Bang

Næstformand

Thomas Hofman-Bang
CEO og Senior Partner i KPMG

Født den 24. marts 1964
Indtrådt i Bikubenfondens bestyrelse den 20. juni 2012
På genvalg i 2016 og kan herefter genvælges fire gange
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

Særlige kompetencer

Operationel og strategisk ledelse, børsnoterede internationale koncerner, strategiudvikling, finans, investering, risikostyring, stor bestyrelseserfaring i industri- og finansvirksomheder og fonde.

Øvrige bestyrelsesposter

Kollegiefonden Bikuben
CBS Boligfond
Copenhagen Capacity