Sort/Hvid: Mod en ny scenekunst

Bikubenfonden har for en treårig periode bevilget Sort/Hvid 3 mio. kr. til at realisere projektet 'Mod en ny scenekunst', som har til formål at skabe en ny måde at udvikle scenekunst på.

Donationen imødekommer Sort/Hvids mål om at udvikle en ny arbejdsmetode, der forholder sig til reel etableret viden samt til at oprette et laboratorium, der skal udvikle en ny og anderledes scenekunst.

Med Christian Lollike som kunstnerisk leder, er det Sort/Hvids ambition at skabe værker, der skal være udgangspunkt for en offentlig diskussion. Det kræver en konstant undersøgelse af samfundet lige såvel som en forandring af den værksmæssige produktionsform.

Sort/Hvid skal samarbejde med forskere og kunstnere fra andre fagområder med henblik på at skabe fornyelse. En sådan ambition kræver dels at selve produktionsformen skal gentænkes, dels at der skal skabes et seriøst forarbejde.

Til det har Sort/Hvid tilrettelagt en ny udviklingsmetode for scenekunst, der bl.a. sikrer at værkerne forholder sig til etableret viden. Endvidere tager metoden udgangspunkt i en tværæstistisk tilgang til scenekunsten, dvs. at metoden sigter mod at integrere nye medier og andre kunstformer.

Scenekunstnerisk undersøgelse af demokratiet

Første del af projektet tager udgangspunkt i påstanden om, at det demokratiske engagement synes at have mistet sin forankring i samfundet. Hvad skyldes dette? Og hvad er konsekvenserne? I denne forbindelse har Sort/Hvid skabt demokratiprojektet Dukkepartiet.

Dukkepartiet er et kunstnerisk og politisk orienteret projekt, der med kunstens virkemidler ønsker at skabe opmærksomhed og diskussion om demokrati og politisk kultur i Danmark med henblik på at forstå det manglende engagement.

Det er hensigten, at Dukkepartiet med happenings, debatindlæg og arrangementer skal udfordre og nytænkte kunstens rum og målgruppe. Med Dukkepartiet ønsker Sort/Hvid hermed både at udvide rammerne for scenekunstens anliggende og at udvikle en ny platform hvor politik og kunst kan mødes.

Tværæstetisk udvikling af scenekunsten

Projektioner, nye medier, film, opera og dans vil blandt andet danne grundlag for et nyt laboratorium. Sort/Hvid vil undersøge selve den værksmæssige produktionsform og gå radikalt anderledes til værks i udviklingen af en ny visuel scenekunst.

Dertil vil laboratoriet åbne op for, at kunstnere fra andre kunstarter får øjnene op for mulighederne i scenekunsten. Danske samt internationale kunstnere fra andre kunstarter vil derfor blive inviteret ind i scenerummet med henblik på at udvikle nye måder at skabe forestillinger.

- Bikubenfonden ønsker at støtte op om Sort/Hvids mål om at udvikle scenekunsten. Det konsekvente fokus på det tværfaglige og tværæstetiske, håber vi, kan være med til at bringe kunstformen nye veje, siger Bikubenfondens kulturchef Mette Marcus.

 

Vi støtter projekter i hele Danmark og Grønland
Dette projekt findes i Hovedstadsregionen

 

Få mere at vide

Bikubenfondens bevilling

3 millioner kroneri 2014 - 2016

Fakta

Sort/Hvisds vision er at producere forestillinger, der er samfundsengagerende og udfordrer mainstream. Samtidig udfordrer teatret forståelsen af, hvad scenekunst er og kan være.

Dels ved at producere forestillinger i andre rum end teaterrum, dels ved at samarbejde med kunstnere fra andre kunstarter. Blandt andet ved at integrere arkitektur, billedkunst, film og andre medier med henblik på at udvikle nye scenekunstneriske udtryk.