Se alle bevillinger

Ved tildeling af midler indberettes bevillingen til SKAT
Modtager
Projekttype
Beløb
År
Kultur
3.600.000
2017

Bikubenfonden har bevilliget midler til Udstillingsprisen Vision 2019, som er et initiativ, der skal være med til at fremme udstillingsområdet ved en årlig konkurrence om den mest visionære udstillingsidé. 

 

Kultur
4.700.000
2017

Bikubenfonden fortsætter arbejdet med Årets Reumert og Reumert-saloner i 2019.

Sociale formål
49.125
2018

Bikubenfonden har bevilliget midler til Mandag Morgens analyse om unge på kanten af samfundet. 

Kultur
2.890.000
2017

Bevillingen dækker Bikubenfondens administrative omkostninger vedrørende fondens arbejde på det kulturelle område. 

Sociale formål
2.950.000
2017

Bevillingen dækker Bikubenfondens administrative omkostninger vedrørende fondens arbejde på det sociale område. 

Sociale formål
500.000
2017

Bikubenfonden har bevilliget midler til opfølgning på analyse fra Mandag Morgen om unge på kanten af samfundet.

 

Sociale formål
500.000
2017

Bikubenfonden har bevilliget midler til det videre arbejde med sociale investeringer.

Gå til www
Kultur
1.383.000
2017

Der er bevilliget midler til Bikubenfondens atelierprogram 2018-2020. 

Gå til www
Sociale formål
9.818.421
2017

Bikubenfonden støtter Mind Your Own Business Akademi 2018-2021 med midler til videreudvikling af akademiet. Fokus er på at sikre en styrkelse af Mind Your Own Business-drengenes mikrovirksomheder – herunder deres produkter, interne organisering og fremadrettede strategi.

Sekundært er der et fokus på intern kapacitetsopbygning af Mind Your Own Business, så de fremover kan imødekomme den stigende interesse, de oplever.

Gå til www
Kultur
145.226
2017

Bikubenfonden støtter Annual Reportt, som er en udstillingsplatform og et projektrum med fokus på kunstens interdisciplinære forgreninger. Med et tematisk fokus på sproget i og omkring kunsten vil Annual Reportt facilitere en netværksskabende platform som sammenbringer traditionelt adskilte kunstneriske discipliner.

Gå til www