Se alle bevillinger

Modtager
Projekttype
Beløb
År
Kultur
200.000
2017

Bevillingen dækker administrative omkostninger i forbindelse med arbejdet på det kulturelle uddelingsområde.  

Sociale formål
290.000
2017

Bikubenfonden støtter indsatsen 'Vores Interaktive Skole-Erhverv-Samarbejde', som omfatter udarbejdelsen af et gennemprøvet og gennemarbejdet koncept for indholdet i det skole-erhvervsprojekt, som CSR Greenland planlægger til afvikling i 2018-2021.

Gå til www
Sociale formål
85.000
2017

Bikubenfonden støtter Nordisk mesterskab i gadefodbold for hjemløse med deltagelse af Finland, Sverige, Norge og Danmark, samt afholdelse af workshops med deltagerlandene med henblik på videndeling og erfaringsudveksling

Gå til www
Kultur
300.000
2017

Bikubenfonden støtter Teater Katapult med forestillingen 'HUman NAture', som er en teaterforestilling der bindes sammen med site-specifikke lyddramaer i Struer/Aarhus, der peger ind på forestillingen og udvider temaet tidsmæssigt/geografisk. 'HUman NAture' formidles i realistisk 3D lyd til publikum via hovedtelefoner i salen.

Gå til www
Kultur
300.000
2017

Bikubenfonden støtter Louisiana Museum of Modern Art med deres Reperformance af to ikoniske kunstværker af Marina Abramovic og Ulay/Abramović i den retrospektive udstilling 'Marina Abramović – The Cleaner'.

Gå til www
Kultur
160.000
2017

Bikubenfonden støtter forestillingen 'AGONY – an eating opera', som er en opera hvor publikum inviteres til bords, og operaens scenarie er centreret om et enkelt og velkendt mødested mellem mennesker, nemlig måltidet. Forestillingen skal spille på Åbne Scene, Godsbanen, i oktober 2017.

Gå til www
Kultur
110.000
2017

Bikubenfonden støtter forestillingen 'Afgang 04.00', som er en sitespecifik forestilling om deportationen af danskjødiske borgere fra Helsingør Banegård i oktober 1943. Med hjælp af stemmer, lydunivers, hovedtelefoner, skuespillere og egen ageren introduceres publikum til menneskers oplevelser, tanker og handlinger under den skæbnesvangre nat.

Gå til www
Kultur
75.000
2017

Bikubenfonden støtter konferencen Gentænk Teater og Hjerneforskning, som vil undersøge scenekunstens dynamik og indvirkning på tilskuerens synæstetiske og kinæstetiske empati.

Gå til www
Kultur
300.000
2017

Bikubenfonden støtter projektet Connections Platform 2017-2019, som er en international koreografisk platform – et 3-årigt strategisk projekt – som har til formål at styrke den professionelle dans i Aarhus samt at tiltrække nye, spændende koreografer og dansere og dermed bidrage til et levende dansemiljø i regionen også i fremtiden.

Gå til www
Kultur
150.000
2017

Bikubenfonden støtter TeaterTyven med midler til musiktorestillingen Nordiske Vuggeviser. TeaterTyven vil skabe en nordisk visuel musikforestilling i en blanding af animation, dukketeater, musik og levende skuespil. Med udgangspunkt i gamle nordiske vuggeviser vil de dykke ned i det tabuiserede tema om døden i børnehøjde og bygge bro mellem drøm og virkelighed.

Gå til www