Projekt Helhed i Vollsmose

Boldklubben B1909 er en ikke helt almindelig fodboldklub, beliggende i bydelen Vollsmose i Odense. Klubben driver nemlig med stor succes Projekt Helhed, som rækker langt ud over selve boldspillet.

Projekt Helhed er et undervisnings- og fodboldprojekt i Fodboldklubben B1909 i Vollsmose, hvor en særligt tilrettelagt undervisning i primært matematik og dansk for børn i indskolingen kobles sammen med fodboldtræning og foreningskultur.

Undervisning og fodboldtræning foregår primært i boldklubben B1909s lokaler og tilhørende fodboldbaner i et samarbejde mellem B1909 og Vollsmoseskolerne H.C. Andersen Skolen og Abildgårdskolen, som også stiller sportshaller og lærerkræfter til rådighed for projektet. Bikubenfonden har finansieret projektet, siden det blev påbegyndt i 2011.

Formålet med Projekt Helhed er at styrke børnenes evne til koncentration og motivation for læring samt at styrke deres sociale kompetencer og kammeratskab.

Evaluering foretaget af Syddansk Universitet

I 2013 blev projektet evalueret af Syddansk Universitet med fokus på effekterne, samarbejdet og de metoder, der er anvendt i projektet. Evalueringen blev påbegyndt i februar 2013 og afsluttet i juli samme år.

Evalueringen konkluderer følgende:

”Projekt Helheds formål er at skabe større trivsel, læringsparathed og forbedre de faglige effekter hos børnene. Projektet gør en positiv forskel på alle disse fronter. Det er evalueringens klare opfattelse, at projektet har en stor og vigtig rolle for de børn, der deltager i projektet. Dels højnes deres skolefaglighed, ved at projektet fremmer de grundlæggende fagkundskaber inden for læsning og aritmetik. Dels introduceres de til et aktivt foreningsliv. Vigtigst af alt, at børnene selv oplever det som sjovt og som et privilegium at være med i projektet. Skolerne kan bruge projektet som et pædagogisk redskab, hvor børnene kan få en pause i løbet af skoledagen. Men projektet kan også sikre, at skolens elever opnår et grundlæggende kendskab til dansk og matematik."

Herudover konkluderer evalueringen:

  • At børnene foretrækker at være i B1909 frem for i skolens SFO, til trods for at Projekt Helhed har så stort et skolefagligt indhold og ikke computerspil i traditionel forstand.
  • At det at børnene både mentalt og fysisk bevæger sig fra "tvungne" rammer i skolen til de "frivillige" rammer i Projekt Helhed ser ud til at være vigtigt for at skabe det dedikerede fokus på det faglige arbejde, som opleves hos børnene i projektet.
  • Ved at projektet betragtes som et privilegium, har man muligheden for at udvikle en dannelse hos børnene, hvor de f.eks. lærer om konsekvenserne af deres handlinger.

 

I 2013 bevilgede Bikubenfonden 600.000 kr. til fortsættelse af projektet til og med 2016 og har således støttet projektet med i alt godt 2,4 mio. kr.

Vi støtter projekter i hele Danmark og Grønland
Dette projekt findes i Region Syddanmark

 

Få mere at vide

Bikubenfondens bevilling

2,36 mio. kroner2008-2016

Projekt Helhed er et treårigt skole-fodboldprojekt for børn i indskolingen i Vollsmoseskolerne H. C. Andersen Skolen og Abildgårdskolen.

Formålet med projektet er at udvikle et fodboldaktivitets- og læringsforum for indskolingsbørn i Vollsmose, der løfter børnenes faglige niveau ved at motivere til en større skoleindsats, og samtidig udvikle nye fodboldtalenter i B1909.