Økonomi

Ved optagelse på Academic Guest House betales et administrationsgebyr på 4.000 kr. Beløbet er et engangsbeløb. Derudover betales et depositum på 4.000 kr., som den studerende får retur, når vedkommende har afleveret en evalueringsrapport til Bikubenfonden om opholdet. Eventuelle skader på inventar under opholdet forårsaget af den studerende fratrækkes depositummet. 

Den studerende skal således i alt betale 8.000 kr. inden vedkommende rejser til New York.

Omkostningerne ved at bo i huset varierer alt efter lejlighedernes størrelse. I 2016 lå den samlede månedlige udgift per person til skat og forbrug for delte lejligheder mellem 590-670 dollars. Heraf udgør skat 270-330 dollars. De fleste studerende vil – i fald de ikke har haft lønindtægter under opholdet – kunne forvente, at få mindst 80 % af deres udgifter til skat af værdien af fri bolig retur fra det amerikanske skattevæsen efter udflytning.

Hertil kommer diverse engangsgebyrer på ca. 250 dollars, der betales i starten af opholdet.

Alle studerende betaler det samme i gebyrer uafhængigt af, om de opholder sig et eller to semestre på AGH.

Enkelte af lejlighederne er af mindre størrelse, og kan kun beboes af par. Her bliver de faste udgifter lavere per person. Enkelte af lejlighederne er studios, som kun kan beboes af en person. Her bliver de fast udgifter højere.

Læs mere om Academic Guest House

Der er to årlige ansøgningsfrister til Academic Guest House. En i juni for efterårssemestre og en i oktober for forårssemestre.

I maj 2018 åbner vi op for ansøgninger om ophold til efterårssemesteret 2018. Hold øje her på hjemmesiden, hvor yderligere oplysninger følger.

Kontakt

Har du spørgsmål angående Academic Guest House? Kontakt husets danske administration.

Mette Roer
E-mail: mr@bikubenfonden.dk