Mind Your Own Business Akademi

Mind Your Own Business blev med støtte fra Trygfonden etableret som program under Dansk Flygtningehjælp i 2010 og har siden tilbudt et udviklingsforløb til drenge fra udsatte boligområder i alderen 13-17 år. Med iværksættelsen af mikrovirksomheder som omdrejningspunkt samler programmet erhvervslivet og civilsamfundet i en fælles indsats, der skal styrke drengenes faglige kompetencer, sociale relationer samt deres tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

Comeback Industries

Udgangspunktet for Comeback Industries er bokseklubben Comeback, hvor der på baggrund af træning i bokseringen arbejdes med de unge mænd ud fra boksningens metaforik og skabes et særligt fællesskab. De unge kommer samtidig gennem et grundigt socialiseringsprogram og bliver dermed klar til at vælge en anden vej i deres liv. Med Comeback Industries får de unge hjælp til at udarbejde en forretningsplan, og de får løbende sparring og økonomisk støtte til opstarten af en socialøkonomisk virksomhed.

Økonomi

Ved optagelse på Academic Guest House betales et administrationsgebyr på 4.000 kr. Beløbet er et engangsbeløb. Derudover betales et depositum på 4.000 kr., som den studerende får retur, når vedkommende har afleveret en evalueringsrapport til Bikubenfonden om opholdet. Eventuelle skader på inventar under opholdet forårsaget af den studerende fratrækkes depositummet. 

Den studerende skal således i alt betale 8.000 kr. inden vedkommende rejser til New York.

Sider

Subscribe to bikubenfonden.dk RSS