Mind Your Own Business Akademi

Bikubenfonden har fokus på de svære overgange og de langsigtede indsatser og har støttet 'Mind Your Own Business' i at etablere 'Mind Your Own Business Akademi' – en overbygning til deres eksisterende program målrettet drenge fra udsatte boligområder.

Mind Your Own Business blev med støtte fra Trygfonden etableret som program under Dansk Flygtningehjælp i 2010 og har siden tilbudt et udviklingsforløb til drenge fra udsatte boligområder i alderen 13-17 år. Med iværksættelsen af mikrovirksomheder som omdrejningspunkt samler programmet erhvervslivet og civilsamfundet i en fælles indsats, der skal styrke drengenes faglige kompetencer, sociale relationer samt deres tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Drengene får både indflydelse og ansvar i et fokuseret forløb, hvor de skal etablere deres egen virksomhed, producere deres eget produkt samt sælge og markedsføre det. Deres forretningstalent kommer på prøve, de tilegner sig basale forretningsfærdigheder, og de bliver motiveret til at tage ansvar og nå et defineret mål.

Den svære overgang

Erfaringerne fra de første år med Mind Your Own Business-programmet har vist, at der er en svær overgangsperiode fra tiden, hvor drengene er en del af programmet, til at de skal stå på egne ben med deres nyetablerede virksomheder. Bikubenfonden har derfor støttet Mind Your Own Business i at etablere Mind Your Own Business Akademi – en overbygning til deres eksisterende program.

Akademiet samarbejder med drenge, som efter afsluttet Mind Your Own Business-forløb er motiveret for at fortsætte den gode udvikling i deres mikrovirksomheder samt opkvalificere deres kompetencer. På akademiet bliver der skruet op for den faglige og organisatoriske udvikling, og drengene får mulighed for at indgå i individuel karriererelateret rådgivning. På akademiet kommer drengene til at samarbejde med frivillige venturepiloter og bliver præsenteret for forskellige repræsentanter fra det danske erhvervsliv.

Mere langsigtet indsats

Formålet med akademiet er at styrke drengenes tilknytning til det danske arbejdsmarked og samfundet. Dermed bliver Mind Your Own Business-programmet til en mere langsigtet indsats, der kan skabe vedvarende forandringer i drengenes liv. Næste skridt i udviklingsprocessen er at afprøve programdesignet i et testforløb med udvalgte mikrovirksomheder. Resultaterne fra testforløbet skal danne grundlag for et endeligt design, som Mind Your Own Business vil følge fremadrettet.

Vi støtter projekter i hele Danmark og Grønland
Dette projekt er landsdækkende

 

Fakta

Mind Your Own Business modtog i 2015 Kronprinsparrets Sociale Pris

Med støtte fra TrygFonden og Bikubenfonden blev Mind Your Own Business fra 1. juni 2016 en selvstændig organisation, og i august 2016 blev der nedsat en bestyrelse bestående af repræsentanter fra tidligere og nuværende mentorvirksomheder. Bikubenfondens chef for socialområdet Sine Egede blev udpeget til næstformand.