Comeback Industries

Comeback Industries bistår marginaliserede kriminelle unge mænd med at etablere deres egen arbejdsplads som selvstændige for dermed at skabe en ny livsbane. Bikubenfonden støtter den socialøkonomiske virksomhed i deres arbejde med at udvikle og udbygge de organisatoriske og metodiske rammer inden for deres felt

Udgangspunktet for Comeback Industries er bokseklubben Comeback, hvor der på baggrund af træning i bokseringen arbejdes med de unge mænd ud fra boksningens metaforik og skabes et særligt fællesskab. De unge kommer samtidig gennem et grundigt socialiseringsprogram og bliver dermed klar til at vælge en anden vej i deres liv. Med Comeback Industries får de unge hjælp til at udarbejde en forretningsplan, og de får løbende sparring og økonomisk støtte til opstarten af en socialøkonomisk virksomhed.

Fremtidens sociale investeringer

I 2016 støttede Bikubenfonden desuden udarbejdelsen af en Social Return of Investment-rapport for Comeback foretaget af Økonomer uden Grænser. Rapporten viser, at den investering, der blev foretaget tilbage i 2010 er kommet 13,7 igen i 2016. Der er tale om en konservativ beregning, som eksempelvis ikke medregner øget tryghed blandt befolkningen som en værdi. Beregningerne tager udgangspunkt i besparelser på eksempelvis mindre fængselsstraffe og færre sygehusophold. Den største gevinst ligger hos staten, mens det er kommunerne, der står for størstedelen af investeringen, og her ligger en udfordring.

Netop denne problemstilling undersøger Bikubenfonden nærmere, når vi i den kommende tid har fokus på, hvordan der kan udarbejdes modeller for sociale investeringer også kaldet 'payment by results'. I den sammenhæng indgår Bikubenfonden i et samarbejde med Den Sociale Kapitalfond og støtter et projekt, der udvikler modeller for, hvordan kommuner og virksomheder kan indgå aftaler om sociale investeringer. Derudover har Bikubenfonden afsat midler til at undersøge, hvordan modeller for sociale investeringer kan udvikles i relation til sociale organisationer og foreninger. Arbejdet skal give os svar på, hvordan vi i Danmark kan arbejde med sociale investeringer i fremtiden.

Vi støtter projekter i hele Danmark og Grønland
Dette projekt er landsdækkende