Hjem til Alle Alliancen – 2000 unge mangler et hjem

Antallet af unge hjemløse har været stærkt stigende i Danmark de seneste år. Den udvikling har Bikubenfonden sat sig som mål at bremse.

I 2015 fik Bikubenfonden sammen med Realdania, Helsefonden og Københavns Kommune lavet en foranalyse foretaget af SPUK, og med afsæt i den har Bikubenfonden taget initiativ til at samle en række aktører fra det offentlige, det private erhvervsliv og civilsamfundet for sammen at løse problemet med unge hjemløse. Det har ført til iværksættelsen af Hjem til Alle alliancen, der har til formål at reducere og forebygge hjemløshed blandt unge i Danmark.

Alliancens opstart

Hjem til Alle alliancen blev lanceret i foråret 2016, hvor der også blev afholdt en udviklingsarena for både initiativtagere og andre bidragydere. Her trak 80 engagerede mennesker i arbejdstøjet for at udvikle idéer og koncepter, der skal hjælpe unge hjemløse med at få et hjem. Det kom der en række forskellige boligkoncepter ud af. Alle boligkoncepter skal kobles til det sociale koncept 24/7, som handler om at skabe fællesskaber, hjælpe de unge i job eller uddannelse og arbejde med deres sundhed.

Et sekretariat driver arbejdet med at samle aktører, identificere og påvirke strukturelle og lovmæssige barrierer, udvikle koncepter og sprede modeller, der virker, til hele landet. Alliancens arbejde foregår på mange sideløbende spor og forskellige niveauer.

Læs mere om Hjem til Alle alliancen her

Vi støtter projekter i hele Danmark og Grønland
Dette projekt er landsdækkende

 

Få mere at vide

Ilja Sabaj-Kjær
Seniorkonsulent
ilja@hjemtilalle.dk
(+45) 61 66 65 87

Alliancens styregruppe bestod i udgangen af 2016 af:

 

 • Bikubenfonden
 • Realdania
 • Helsefonden
 • Socialstyrelsen
 • Københavns Kommune
 • Århus Kommune
 • KAB
 • Falck
 • Metropol
 • Kommunernes Landsforening
 • Ungdommens Røde Kors
 • SAND – De hjemløses landsorganisation

 

Koncepter der arbejdes med i alliancen:

• Nye hjem i tomme m2 – arbejder med at omdanne tomme erhvervsbygninger til lejligheder, almene eller private boliger og inkludere billige ungdomsboliger.

• Hjem til studie – arbejder med at skaffe kollegieboliger på almene eller private kollegier til unge hjemløse, som derved også får adgang til det fællesskab, som kollegielivet tilbyder.

• Midlertidige boligløsninger – arbejder med byg-selv-huse, som kan placeres på overskydende jord på byggegrunde samt specialindrettede containerboliger. En her-og-nu-løsning til det akutte problem med unge hjemløse.

• 24/7 – arbejder med at alle unge, der modtager en bolig igennem alliancen, også tilbydes en koordineret social støtte fra det offentlige, aktører fra civilsamfundet og erhvervslivet. Støtten handler om at skabe fælleskaber, hjælpe de unge i job eller uddannelse og arbejde med deres sundhed.