Hvem kan ansøge og hvordan

I bedømmelsen af ansøgninger til Academic Guest House lægger fondens udvælgelseskomité vægt på ansøgerens akademiske og sociale profil samt uddannelsesstedets relevans. Det kræves, at ansøgerne kan dokumentere det amerikanske uddannelsessteds særlige relevans for netop deres danske studier. Det er ikke tilstrækkeligt bare at ville et år til New York. Optagelse sker med henblik på minimum et semesters ophold, i nogle tilfælde to semestre. Der tildeles aldrig kortere studieophold i Academic Guest House.

Beboerne i huset vil altid blive sammensat med størst mulig faglig diversitet. Udvælgelseskomiteen lægger vægt på at flest mulige fag er repræsenteret – dog aldrig på bekostning af faglige kvalifikationer.

Grundlæggende krav

Man kan søge optagelse i Academic Guest House, når man:

  • er optaget som fuldtidsstuderende på en amerikansk uddannelsesinstitution i New York-området
  • har formel aftale om private Master Classes med en navngiven faglig relevant underviser
  • har formel aftale om praktikophold hos en arbejdsgiver, som ikke findes tilsvarende i dansk regi
  • har formel aftale om et fuldtids efteruddannelsesforløb

 

For at blive beboer i huset skal man der ud over opfylde følgende betingelser:

  • man skal have en stærk og velargumenteret plan for sit studieforløb
  • man skal forpligte sig til at indgå i AGH’s akademiske program

 

Studerende på længerevarende meritgivende højere uddannelser vil blive foretrukket. Studerende på første del af studiet vil normalt ikke komme i betragtning. Enkelte kunstneriske uddannelser, der fx kræver at hele uddannelsen tages på den pågældende skole, er undtaget. Ægtefæller/partnere kan ikke flytte med uden selv at også opfylde optagelseskriterierne. Der er desuden krav om, at ansøger er fyldt 21 år på ansøgningstidspunktet.

Tidsfrister

Der er én årlig hovedansøgningsrunde medio juni, forud for efterårssemestre. En mindre ansøgningsrunde med frist medio november gælder forårssemestre. Frist for ansøgninger annonceres på denne hjemmeside og sociale medier.

I maj 2018 åbner vi op for ansøgninger om ophold til efterårssemesteret 2018. Hold øje her på hjemmesiden, hvor yderligere oplysninger følger.

Ansøgning kan kun ske via ansøgningsskemaet, som der linkes til på denne side. Skemaets spørgsmål er udformet på engelsk, og man skal også skrive sine svar på engelsk.

Svar på ansøgning

Bikubenfonden modtager i gennemsnit ca. 100 ansøgninger til husets 22 pladser. Ansøgere til forårssemesteret kan forvente svar på ansøgning senest medio december og til efterårssemestret primo juli. Såfremt man som ansøger ikke har modtaget endeligt tilsagn fra uddannelsesstedet på ansøgningstidspunktet, vil man modtage et betinget tilsagn.

Visum

Det er muligt at indsende sin ansøgning uden et endeligt visum, men bemærk, at tilsagn om ophold vil aldrig være endeligt før man står med et relevant gyldigt visum stemplet i passet. Hvis man bliver optaget i huset, og visum ikke er opnået senest 15. januar (for forårssemestre) eller 1. september (for efterårssemestre), vil den tildelte plads normalt blive givet til anden side.

Ansøgers ophold skal juridisk/indholdsmæssigt være af en sådan art at det udløser et relevant gyldigt amerikansk visum for den ansøgte periode. Man kan således ikke bebo Academic Guest House på turistvisum.

Kunstnere kan på baggrund af private master classes opnå et B1/B2 visum og blive accepteret i huset med det. For alle andre studerende er der krav om fuldt visa som f.eks. J eller F visum. Tilsagn om ophold vil aldrig være endeligt førend beboerne står med et relevant gyldigt visum stemplet i passet.

 

Læs mere om Academic Guest House

Der er to årlige ansøgningsfrister til Academic Guest House. En i juni for efterårssemestre og en i oktober for forårssemestre.

I maj 2018 åbner vi op for ansøgninger om ophold til efterårssemesteret 2018. Hold øje her på hjemmesiden, hvor yderligere oplysninger følger.

De første par gange jeg stod foran indgangen til mit nye hjem i New York, måtte jeg knibe mig i kinden for at minde mig selv om, at det var rigtigt, at jeg rent faktisk boede her – med Central Park som 'baghave'. AGH var en fantastisk ramme om en travl studiehverdag i en by, hvor der altid er mere, man har lyst til at se, høre, smage og opleve!

Sofie Seidenfaden, sociolog

Fakta

Hvert år modtager Bikuben Foundation ansøgninger fra cirka 100 danske studerende. Udvælgelsen til Academic Guest House sker af en udvælgelseskomité, som består af højesteretsdommer Jon Stokholm, direktør i Bikubenfonden Søren Kaare-Andersen, Academic Director i AGH Bradley Abrams, rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademi Sanne Kofod Olsen og professor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet Daniel Otzen.

Kontakt

Har du spørgsmål angående Academic Guest House? Kontakt husets danske administration.

Mette Roer
E-mail: mr@bikubenfonden.dk