Effektmåling af intensiv læringsindsats for bl.a. KøbenhavnerAkademiet

I samarbejde med Egmontfonden har Bikubenfonden igangsat et større effektmålingsprojekt af intensive læringsindsatser. For Bikubenfonden er det særligt interessant at se på effektmålingen af KøbenhavnerAkademiet, som er et intensivt læringsforløb, fonden har bevilget midler til i 2015. KøbenhavnerAkademiet finansieres sammen med Københavns Kommune.

Udsatte drenge får et læringsløft

KøbenhavnerAkademiet er et fagligt udviklingsprojekt rettet mod drenge i 8. klasse på 11 skoler i Københavns Kommune. Siden 2015 har ca. 100 drenge med faglige udfordringer årligt deltaget i projektet. Målet er at skabe mønsterbrydere og at give lærere og pædagoger på de københavnske skoler nye redskaber til at arbejde med mønsterbrydning hos de elever, der har brug for det. Konkret modtager drengene et intensivt læringsforløb på to uger, hvor drengene får intensiv undervisning i stavning, læsning og matematik. Sideløbende med den faglige træning arbejder drengene målrettet med studieteknikker og personlig udvikling på campen.

Målet med programmet er, at eleverne kan gennemføre en ungdomsuddannelse og at skolerne, der er med i programmet, kan arbejde systematisk med at udvikle gode læringsmønstre blandt skolens øvrige elever.

Stærke lærerkræfter skal fastholde udviklingen

KøbenhavnerAkademiet involverer ikke blot drengene, men også en fagligt stærk og metodisk sikker lærer fra hver af de 11 københavnske skoler, drengene går på til daglig. Lærerne deltager som faglærere på campen og siden som ansvarlige for de særlige Lær@Lære-hold, der bliver oprettet på drengenes skoler. På den måde forsøger KøbenhavnerAkademiet at fastholde den gode udvikling, der er sat i gang på den indledende camp.

SFI har i forbindelse med projektet i 2016 lavet en evaluering, hvor en måling af drengenes faglige standpunkter fra før læringscampen og ved læringscampens afslutning viste, at drengene havde flyttet deres faglige niveau med 2,9 læringsår i læsning, 1,7 læringsår i stavning og 2,5 læringsår i tal og algebra. 

Mere viden om effekten af indsatsen

I forbindelse med arbejdet med intensiv læringsindsats er der blevet efterspurgt mere dokumenteret viden omkring effekten af indsatsen. På den baggrund kan der potentielt skabes et grundlag for at udbrede indsatsen på flere skoler. Derfor har Bikubenfonden i samarbejde med Egmontfonden igangsat et større effektstudie af intensive læringsforløb. Egmontfonden har også erfaring med intensive læringsforløb i regi af Drengeakademiet (Løkkefonden) og Plan T (Odense Kommune), som har mange fællestræk med KøbenhavnerAkademiet. Det er hensigten at afdække fælles viden om effekten af de tre typer af læringsindsatser, og sprede viden blandt aktørerne på feltet.

Rambøll Management forestår effektevalueringen af indsatserne, som består af både kvantitativ effektanalyse udført i samarbejde med Trygfondens Børneforskningscenter samt kvalitativ systematisk virkningsevaluering. Der vil løbende blive kommunikeret omkring projektet, når relevante resultater fremkommer. Det forventes i første omgang at blive primo 2018. 

Vi støtter projekter i hele Danmark og Grønland
Dette projekt er landsdækkende

 

Bikubenfondens bevilling

1,843 millioner kroner2015

Få mere at vide

Bikubenfonden
Tlf. +45 33 77 93 93
E-mail: social@bikubenfonden.dk

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Pressechef Anni Lundqvist
Tlf. +45 25 26 41 63
E-mail: ec5q@buf.kk.dk