Jon Stokholm

Bestyrelsesmedlem i Bikubenfonden

Jon Stokholm
Højesteretsdommer

Født den 23. april 1951
Indtrådt i bestyrelsen den 21. juni 2011
Medlem af bestyrelsen for BG Fonden fra 2001 frem til fusionen mellem BG Fonden og Bikuben Fonden af 1989
Genvalgt i 2015 og kan genvælges en gang
Fratræder i 2018
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

Særlige kompetencer

Jura, strategi, ledelse, landbrugs- og skovdrift, kultur- og kunsthistorie, højere uddannelsers didaktik.

Øvrige bestyrelsesposter

Det Classenske Fideicommis (formand)
Konkurrenceankenævnet (formand)
Advokatnævnet (formand)
Fonden Collegium Juris