Anne Broeng

Bestyrelsesmedlem i Bikubenfonden

Anne Broeng
Direktør

Født den 26. september 1961
Indtrådt i Bikubenfondens bestyrelse den 7. december 2011. Genvalgt i 2015 og kan herefter genvælges tre gange
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

Særlige komptencer

Ledelse, strategi, kapitalforvaltning, private equity, corporate governance, corporate finance, økonomi, forsikring og risikostyring. Bestyrelseserfaring fra børsnoteret virksomhed, fondsejede virksomheder, fonde og international virksomhed.

Øvrige bestyrelsesposter

VKR Holding A/S
NNIT, formand for Audit committee
ATP
Lønmodtagernes Garantifond
F. Salling Holding A/S
F. Salling Invest A/S
Købmand Herman Sallings Fond
PensionDanmark
NASDAQ Nordic oy