Opgang2 Turnéteater

Opgang2 Turnéteater har siden 2001 skabt opsøgende film og teater med ‘Rå magi og et strejf af poesi’, som integrationsentusiasterne selv formulerer det på hjemmesiden. Produktionerne har fokus på unge fra socialt belastede boligområder.

Bikubenfonden har støttet Opgang2 Turnéteater af flere omgange. Senest I 2013 har fonden bevilget 2,8 millioner kroner fordelt over en fireårig periode til projektet ‘Nye Horisonter’. Projektet bygger videre på erfaringerne fra Opgang2 Turnéteaters treårige projekt 'Andre Horisonter' og teatrets lange tradition for at producere debatskabende teater.

Nye Horisonter

'Nye Horisonter' skal frem mod 2017 skabe hverdagsskarpe teaterforestillinger og herigennem inspirere unge fra multietniske boligområder til selv at skabe kunst om egne oplevelser, livsdilemmaer og drømme. Det kan ske som teater, billedkunst, rap, tegnefilm, poesi eller andre former for kreative udfoldelser. Teaterforestillingerne skal så kimen, som de unge kan tage med sig og bruge i egne produktioner – understøttet af Opgang2 Turnéteater.

Det sker med det mål at udfordre barrierer af etnisk, kulturel og social karakter, der har betydning for unges liv og fremtid og skabe øget og aktivt medborgerskab gennem kulturen og kunsten.

'Nye Horisonter' tager udgangspunkt i lokalmiljøerne og boligområderne, hvor unge mennesker har deres daglige gang. Projektet indeholder en række tiltag, der skal løfte erfaring, viden og ikke mindst kunstneriske produkter ud, så de bliver udbredt og kan inspirere videre. Det kommer blandt andet til at ske via sociale medier, landsdækkende konkurrencer og en videnbank der skal gemme, dele og udbrede de erfaringer, som projektet høster.

- I Bikubenfonden tror vi på, at socialt udsatte og sårbare unge kan få succesoplevelser og empowerment ved at være medskabere af kunst og kultur. Bikubenfonden vil gerne bidrage til at skabe alternative arenaer til både skolen og gadehjørnet, hvor de unge får øjnene op for egne potentialer, som de på sigt kan overføre til andre sammenhænge i deres liv, forklarer Bikubenfondens socialchef Sine Egede.

I Kampens Hede

I 2012 støttede Bikubenfonden 'I Kampens Hede'. Det var en debatteaterforestilling for unge og deres lærere, som i et tempo- og humorfyldt sprog og med en pågående dramatisk spillestil udfoldede en stribe livtag mellem elever og kærligt karikerede undervisere i et klassemiljø præget af ud- og uudtalte etnisk og kulturelt betingede dilemmaer.

Andre Horisonter

Bikubenfonden har også støttet udviklingsprojektet ‘Andre Horisonter’ I 2010-2013. 'Andre horisonter' udspringer af Opgang2 Turnéteaters opsøgende teateraktiviteter, men kulturprojektet rækker endnu bredere ud med sin halvårlige Jalla-festival og videoprojektet 3 minutter i Gellerup.

Ideen med ‘Andre Horisonter’ er at give børn og unge med mange forskellige kulturbaggrunde i Gellerup og det øvrige Aarhus muligheden ved at prøve at arbejde med teater – og dermed få indblik i et kulturliv, som de ofte overhovedet ikke kender til i forvejen. Men også ved at inddrage børn og unge og voksne i Gellerup helt konkret i et videodokumentarprojekt, hvor de selv er hovedpersonerne.

- ’Andre Horisonter' er et brobyggende projekt, der skal skabe forbindelseslinjer mellem beboerne i Gellerup og i Århus – og gerne i resten af landet, forklarer Lise Ørskov, der er udviklingschef hos Opgang2.

Vi støtter projekter i hele Danmark og Grønland
Dette projekt findes i Region Midtjylland

 

Få mere at vide

Fakta

2,8 millioner kroner2013-2017 til 'Nye Horisonter'
1,7 millioner kroner2010-2012 til 'Andre Horisonter'
280 tusinde kroneri 2012 til 'I Kampens Hede'