Niels Smedegaard

Bestyrelsesformand for Bikubenfonden

Niels Smedegaard
Adm. direktør, DFDS A/S

Født den 22. juni 1962
Indtrådt i bestyrelsen den 19. september 2013
Valgt til 2017 og kan herefter genvælges fire gange
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

Særlige kompetencer

International operationel og strategisk ledelse, strategiudvikling, finansiel styring og planlægning, opkøb og integration af virksomheder, forandringsledelse. Bestyrelseserfaring fra danske og internationale selskaber samt brancheorganisationer.

Øvrige bestyrelsesposter

Kollegiefonden Bikuben
Frederiksbergfonden
European Community Shipowners' Associations (ECSA) 
Danmarks Rederiforening (næstformand)
Interferry
TT Club
Vestergaard A/S
Danmark-Amerika Fondet