Natur til et godt liv

Siden 2014 har Bikubenfonden sammen med fire partnere drevet den natursociale indsats 'Natur til et godt liv' i det knap 600 hektar store sydfynske naturområde Svanninge Bjerge, som fonden ejer. Indsatsen har til formål at skabe succesoplevelser og opbygge mental styrke, som de unge kan overføre til andre sammenhænge i deres liv.

Med Natur til et godt liv tilbyder Bikubenfonden i samarbejde med Red Barnet, Børnehjælpsdagen, Askovfonden og TUBA særlige camps og oplevelsesture for udsatte unge fra hele Danmark i Svanninge Bjerges natur. Naturen er et unikt sted for både socialt samvær, kropslig udfoldelse, stimulering af nysgerrighed og kreativitet, og det er et helende rum, hvor man kan afstresse kroppen og finde ro. Og meget tyder på, at de unge kan have stor gavn af ophold og aktiviteter i naturen i forhold til deres personlige udvikling.

Positiv evalueringsrapport

Fra opstarten i 2014 og indtil foråret 2016, hvor indsatsen har været målrettet både børn og unge, har analyse -og rådgivningsvirksomheden Rådgivende Sociologer fulgt Natur til et godt liv, og i maj 2016 udkom de med en evalueringsrapport om indsatsen. Det empiriske grundlag for evalueringen er en dataindsamling baseret på både interviews og spørgeskemadata før, under, lige efter og et halvt år efter et camp-ophold. Dataindsamlingen blev indsamlet i både 2014 og 2015, hvor 253 børn og unge fra 37 camp-ophold har svaret på evalueringen.

Evalueringen viser blandt andet, at der i løbet af indsatsens camp-ophold sker en positiv udvikling på indikatorer for den empowerment og resiliens, som Natur til et godt liv har til hensigt at skabe hos de unge. En stor del af camp-deltagerne får udfordret deres grænser og prøver nye ting på campen, og mange oplever, at naturen er med til at gøre det nemmere at snakke, lege samt opnå relationer med de andre deltagere. For aktivitetslederne og de frivillige viser evalueringen blandt andet, at der har været en stor læring forbundet med at tage naturen til sig og at finde ud af, hvordan den kan tænkes aktivt ind i aktiviteterne. Samtidig har der været en læring og erkendelse i, at ikke alle camp-deltagere har kompetencerne til at tage naturen til sig på egen hånd. Aktivitetsledere og de frivillige er derfor blevet mere opmærksomme på deres rolle som katalysator for at skabe en forbindelse mellem camp-deltagerne og naturen.

Rapporten fremhæver kontinuitet i turene som en stor fordel. Både aktivitetsledere og camp-deltagere forstår at udnytte stedet bedre for hver tur, de er på. Kontinuiteten øger også camp-deltagernes tryghed ved stedet og naturen, og det betyder, at de får mere ud af turene, når de har været i området før.

Moderne rammer og viden om naturen

Sammen med naturen danner det tidligere skovløberhus ’Knagelbjerghus’ rammerne for Natur til et godt liv-opholdene. Huset er indrettet med moderne faciliteter og overnatningsmuligheder for op til 30 personer, og der er blevet opført en bålhytte lige i nærheden. Ud over de fysiske rammer stiller Bikubenfonden naturfaglig viden og kompetencer fra to faste naturvejledere til rådighed i forbindelse med hver enkelt gruppes ophold i Svanninge Bjerge. Bikubenfonden tilbyder desuden partnernes frivillige et træningsforløb med fokus på naturoplevelser til udsatte unge.

Vi støtter projekter i hele Danmark og Grønland
Dette projekt er landsdækkende

 

Få mere at vide

Ved spørgsmål om Bikubenfondens natursociale indsats Natur til et godt liv, send venligst en mail til social@bikubenfonden.dk

Evalueringsrapport

Læs evalueringen af Natur til et godt liv her