Natur til et godt liv

Natur til et godt liv er et nyt program i Svanninge Bjerge, som tilbyder særlige camps, retreats og oplevelsesture i naturen for socialt udsatte børn og unge fra hele Danmark.

Naturen er et unikt sted for både socialt samvær, kropslig udfoldelse, stimulering af nysgerrighed og kreativitet, og det er et helende rum, hvor man kan afstresse kroppen og finde ro.

Oplevelser i naturen og niveauet for fysisk aktivitet blandt socialt udsatte børn og unge er generelt set lavt og fortsat nedadgående. Meget tyder dog på, at især denne målgruppe kunne have stor gavn af ophold og aktiviteter i naturen i forhold til deres personlige udvikling.

Derfor har Bikubenfonden iværksat en natursocial indsats i Svanninge Bjerge, hvor der er knap 600 hektar varieret natur at boltre sig på. Natur til et godt liv er titlen på det nye program, som tilbyder særlige camps, retreats og oplevelsesture for socialt udsatte børn og unge.

Empowerment til socialt udsatte børn og unge

Formålet med Natur til et godt liv er at give socialt udsatte børn og unge empowerment – dvs. at støtte dem i at finde styrken og troen på, at de rummer potentialet til at udvikle sig og skabe det liv og den fremtid, de selv ønsker. Bidraget går ud på at tilbyde alternative arenaer til skolen og institutionen, hvor børnene og de unge kan få succesoplevelser og anerkendelse, som kan give dem indsigt i egne styrker og ressourcer. De kan få oplevelsen af naturen som et frirum, hvor de kan få nye perspektiver på livet via ophold og forskellige aktiviteter sammen med omsorgsfulde og inspirerende voksne.

Moderne rammer om unikke oplevelser i naturen

Det tidligere skovløberhus ’Knagelbjerghus’ vil være udgangspunktet for Bikubenfondens natursociale aktiviteter i Svanninge Bjerge. I sommeren 2013 blev huset indviet efter en grundig istandsættelse og står nu klar til at danne platform for et væld af oplevelser. Huset er blevet renoveret og indrettet med moderne faciliteter og overnatningsmuligheder for op til 30 personer, og der er blevet opført en bålhytte i umiddelbar nærhed, som kan danne rammen om mange natursociale aktiviteter. Ud over de fysiske rammer stiller Bikubenfonden viden og kompetencer til rådighed i forbindelse med hver enkelt gruppes ophold i Svanninge Bjerge. Bikubenfonden tilbyder desuden de frivillige et træningsforløb med fokus på naturoplevelser til udsatte børn og unge.

Partnerskaber med sociale organisationer

Programmet indbefatter flerårige partnerskaber med udvalgte sociale organisationer samt monitorering, opfølgning og effektmåling. Dermed sikres det, at ny viden og erfaringer på områderne bliver opsamlet og videreformidlet. De nye programmer har sine rødder i det grundlag af viden, netværk og kompetencer, som Bikubenfonden har oparbejdet over en lang årrække inden for det sociale område.

Siden foråret 2012 har Bikubenfondens naturvejleder gennemført oplevelsesture for over 1000 socialt udsatte og har modtaget meget positive tilkendegivelser fra deltagerne. Natur til et godt liv er således udviklet på baggrund af knap to års erfaringer med oplevelsesture for socialt udsatte i Svanninge Bjerge og i samarbejde med anerkendte sociale organisationer, nemlig Red Barnet, Børnehjælpsdagen, Askovfonden og TUBA. I løbet af 2014 udrulles det fulde program indeholdende særlige camps, retreats og oplevelsesture. Ud over de fysiske rammer stiller Bikubenfonden viden og kompetencer til rådighed i forbindelse med hver enkelt gruppes camp-ophold i Svanninge Bjerge. Bikubenfonden tilbyder desuden hvert år en frivilligguideuddannelse for de fire partnerorganisationer. Dermed sikres det, at ny viden og erfaringer fra Svanninge Bjerge bliver opsamlet og videreformidlet.

Virkningen af programmet evalueres løbende af Rådgivende Sociologer, der således bidrager med ny viden om, hvordan naturen kan have en positiv indvirkning på socialt udsatte børn og unge. Bikubenfonden ønsker desuden at sætte det natursociale område på agendaen, så de gode erfaringer fra Natur til et godt liv kan spredes til andre organisationer, som arbejder med naturen som driver på det sociale område.

Vi støtter projekter i hele Danmark og Grønland
Dette projekt er landsdækkende

 

Få mere at vide

Ved spørgsmål om Bikubenfondens natursociale indsats Natur til et godt liv, send venligst en mail til social@bikubenfonden.dk