NAKUUSA – spiren til en bedre opvækst

NAKUUSA er et samarbejdsprojekt, som UNICEF Danmark har indgået med Grønlands Selvstyre for en femårig periode, 2011-2015. Bikubenfonden har bevilget 1,6 mio. kr. til Børnepanelet, som er en del af NAKUUSA.

NAKUUSAs Børnepanel består af 14 unge fra ti forskellige byer og bygder i Grønland. Børnepanelet har bl.a. udarbejdet ti anbefalinger til større forældreansvar, som i sommeren 2012 kom i en direkte tv-transmitteret høring i Landstingssalen i Nuuk og blev vedtaget med et overvældende flertal af de fremmødte børn i Landstingsalen.

-    Bikubenfonden ønsker at bidrage til at forbedre forholdene for socialt udsatte børn og unge i Grønland. Derfor støtter vi NAKUUSAs Børnepanel og dermed UNICEF’s vigtige arbejde med at give grønlandske børn og unge en stemme. Det er vigtigt, at deres bud på hvordan Grønland kan blive et bedre sted at vokse op, bliver hørt, siger projektchef Sine Egede fra Bikubenfonden om bevillingen på 1,6 mio. kr. til Børnepanelet.

NAKUUSAs Børnepanel

Børnepanelet mødes en gang årligt – hvert år i en ny by, hvor NAKUUSA et halvt år forinden har besøgt byen flere gange med det formål at skabe samarbejde om styrkelse af børns rettigheder lokalt. Byen arbejder med forskellige projekter i månederne inden børnepanelsmødet, og forberedelserne kulminerer til gavn for alle i lokalsamfundet med events i dagene omkring Børnepanelsmødet. Befolkningen har taget imod NAKUUSAs indsats og tiltag med stor entusiasme. Flere gange har Børnepanelsmedlemmerne sågar oplevet at blive bedt om at skrive autografer.

Medlemmerne af Børnepanelet inddrages løbende af politikere og medier i debatter, der vedhører børn og unge. Det har haft stor betydning for de unge personligt, men det har også bidraget til, at børn og unge mere end nogensinde bliver inddraget i relevante beslutningsprocesser.

-    NAKUUSA betyder meget for mig, fordi NAKUUSA hjælper os med at formidle børns budskaber videre til samfundet, f.eks. at børn har lige så meget behov og ret som alle forældre og voksne til at blive hørt.  Vi, børn og unge i Børnepanelet, arbejder for at gøre Grønland et bedre sted at vokse op i. Vi siger vores mening til voksne i håb om at de vil hjælpe os med at gøre en forskel, fortæller 16-årige Maannguaq Berthelsen fra Nuuk om sit engagement i NAKUUSA.

NAKUUSAS kampagneindsats

Formålet med NAKUUSAs kampagnearbejde er at flytte og inspirere forældres og andre voksnes holdninger til, hvordan de kan skabe trygge rammer for børns opvækst. Med NAKUUSAs kampagner udfordres normalen i Grønland og grænserne for, hvad der er socialt acceptabelt. Håbet er, at information og handlingsanvisende råd til de voksne skal komme den tredjedel af de grønlandske børn, der mistrives og er udsatte, til gode.

Samarbejdsprojektet har i løbet af en blot treårig periode opnået store resultater. NAKUUSA er blevet det projekt i Grønland, der for alvor har skabt en platform for grønlandske børns stemmer, da børn involveres i alle NAKUUSAs aktiviteter.

Projektet betegnes af Departementet for Familie og Justitsvæsen i det grønlandske Selvstyre som et nyskabende projekt, der har inspireret og nytænkt den måde, man tidligere har lavet holdningsbearbejdelse og kampagnearbejde inden for det sociale område.

Mere mor og far

Den første del af NAKUUSAs holdningsarbejde var forældreansvarskampagnen ”Mere mor og far!”, som rullede hen over Grønland i slutningen af 2012 og begyndelsen af 2013.

Formålet var at sætte et landsdækkende fokus på forældreansvar. Kampagnen bestod af tv- og radiospots, plakatmateriale, Facebook-kampagne og julekalender, budskaber på Arlas mælkekartoner og en inspirationsbog til forældre, der blev distribueret i hele Grønland gennem hjælp fra 42 butikker. Også lufthavnene, sygehuse, kommunekontorer m. fl. støttede op om kampagnen.

En undersøgelse af kampagnens udbredelse og effekt viste, at hele 92 pct. af 402 adspurgte forældre med børn i den skolesøgende alder, havde lagt mærke til kampagnen ”Mere mor og far”. Ud af disse angav hele 62 pct., at kampagnens budskaber havde givet anledning til, at de havde tænkt over deres eget forhold til deres børn.

Kampagnen blev nævnt i den daværende Landsstyreformands nytårstale 1. januar 2013:

-    Jeg vil benytte lejligheden til at rose NAKUUSA. Vi vil bl.a. huske året 2012 for sloganet ”Mere mor og far!”. I kom som en frisk brise, I åbnede vore øjne, og jeg er ikke tvivl om, at jeres opråb vil gjalde mellem fjeldene i lang tid!

Lyset peger på dig

Undersøgelser og rapporter indikerer, at udsatte børn kan vokse op og få et godt voksenliv, hvis blot ÉN voksen har været nærværende og givet barnet opmærksomhed og anerkendelse. Den voksne kan være en nabo, pædagog, en tante, en venindes mor osv.

’Lyset peget på dig!’ er titlen på den næste kampgane, som Børnepanelet og NAKUUSA lancerer, og som sætter fokus på, hvad det betyder for et barn, at blot én voksen i omgangskredsen giver barnet nærvær og omsorg.  
Kampagnen skal motivere den voksne del af befolkningen til at vise udsatte børn og unge empati, forståelse og respekt gennem villighed til at lytte, give emotionel og praktisk støtte og råd, bekræftelse af værd og beskyttelse.

Vi støtter projekter i hele Danmark og Grønland
Dette projekt findes i Grønland

 

Bikubenfondens bevilling

1,6 millioner kroner2012-2015

NAKUUSAs Børnepanel

Børnepanelets anbefalinger vedrørende forældreansvar

Læs Børnepanelets anbefalinger

Få mere at vide

Bikubenfonden
Tlf. +45 33 77 93 93
E-mail: social@bikubenfonden.dk

Julie Troldborg
Kommunikationsmedarbejder i UNICEF Danmark,
Tlf. +45 29 80 18 45
E-mail: jtroldborg@unicef.dk

Klaus Møller
Projektleder i NAKUUSA
Tlf. +299 346640
E-mail: klmo@nanoq.gl