'Musikstarter' - musik og fællesskaber for unge

For at få flere unge i gang med at spille musik, har rockbandet Nephew taget initiativ til projektet ’Musikstarter’. Et projekt, der er søsat i samarbejde med Ungdomsringen, Roskilde Festival og Bikubenfonden. ’Musikstarter’ handler om at skabe og dyrke musik, og om det givende ved at spille musik sammen med andre.

’Musikstarter’ er et tilbud til alle unge, primært i aldersgruppen 13-18 år. Projektet er en håndsrækning til alle, der ønsker at være sammen om at dyrke musik. Og altså ikke blot til dem, der allerede spiller musik og gerne vil blive endnu bedre, men ligeså vel er det et tilbud til unge, der endnu ikke spiller musik, men som godt kunne tænke sig at snuse til det.

Projektet har til formål at styrke unges muligheder for at dyrke musikken og fællesskabet, og Bikubenfondens donation sikrer, at ’Musikstarter’ bliver tilgængeligt for alle uanset økonomisk formåen og social baggrund.
I Bikubenfonden tror vi på, at socialt udsatte og sårbare unge kan få succesoplevelser og kompetencer via musikken, som kan bidrage til, at de får øjnene op for egne potentialer”, udtaler Bikubenfondens direktør, Søren Kaare-Andersen.

Et tredelt inklusionsprojekt

Gennem projektets forløb og den musikalske udfoldelse tilegnes de unge erfaringer, som kan styrke deres indlæring i andre sammenhænge. ’Musikstarter’ bliver således et effektivt arbejdsredskab i forhold til at forløse de unges store musikalske potentiale, og samtidig et redskab til at inkludere socialt udsatte unge i et nyt fællesskab.

’Musikstarter’ er et tredelt projekt, der består af de ’virkelige Musikstartere’, ’M+ Camps’ og et virtuelt univers, ’M+ Facebook’. Alle tre er platforme, der bidrager til at opbygge og vedligeholde et netværk mellem de unge. Et netværk, skabt af de unge selv gennem musikken, og som kan få flere til at spille musik, samtidig med at flere bands fastholdes i musikken i længere tid, fordi fællesskabet motiverer og forpligter til yderligere flid.

Begreberne ’Flid’ og ’Fællesskab’ er ikke ligefrem sexede i øjeblikket, men det er vores mål at gøre dem det igen. For det er en vild fornemmelse at blive bedre til at spille, og det er endnu vildere at blive det sammen med andre. At stå sammen flere mennesker og skabe én lyd kan ikke sammenlignes med noget andet”, siger Simon Kvamm fra Nephew.

De lokale musikildsjæle i Ungdomsringens klubber er de ’virkelige Musikstartere’, og bliver rygraden i den del af projektet. De ’virkelige Musikstartere’ møder de unge med muligheden for at komme til at spille i band og inddrage dem i et fællesskab.

’Musikstarter Camps’ eller ’M+ Camps’ er kernen i ’Musikstarter’ og samler en masse unge på fire camps rundt om i Danmark i efterårsferien.
Med støtte fra Bikubenfonden og Roskilde Festival er afholdelsen af ’Musikstarter Camps’ sikret i både 2013 og 2014.

Flid og fællesskab i centrum

På en ’Musikstarter Camp’ vil de unge opleve, at Flid i arbejdet med musikken giver resultater på deres individuelle niveau, mens Fællesskabet giver blod på tanden til at fortsætte arbejdet i deres hverdag.
I løbet af campen modtager de unge traditionel undervisning samt masterclasses ved professionelle producere og andre fra musikbranchen. Derudover kommer der også besøg fra Nephew, og afslutningsvist skal de unge optræde for hinanden.

Men vigtigst af alt er, at de unge vil kunne opleve at være sammen om musik på et helt overordnet plan: Snakke, grine, græde og drømme til musik.

Campen er både for dem, der allerede er dygtige musikere, dem, der deltager for at snuse til det, og for alle dem, der udfylder andre roller end på scenen.

Der er et mindre deltagergebyr for at deltage, men der afsættes et antal fripladser, som tildeles særligt socialt udsatte unge.

Den virtuelle Musikstarter

Facebook danner rammen om den virtuelle Musikstarter, og kan fungere som en indgangsvinkel for børn og unge til at stifte bekendtskab med musikken eller til at opøve deres færdigheder.

Derudover kan ’M+ Facebook’ fungere som et redskab, der kan forbinde de unge lokalt og regionalt, til f.eks. at finde bandmedlemmer og til dialog og debat. Formålet med den virtuelle Musikstarter er dog, at det også skal føre de unge sammen fysisk i klubber og på ungdomsskoler.

Via et råt visuelt univers, der tager udgangspunkt i Nephew-sange, bliver det muligt at tage en af musikernes plads i bandet og spille sammen med Nephew. Og også her kan både dygtige unge musikere og unge uden musikalske færdigheder være med.

Besøg M+ Facebook på www.facebook.com/Musikstarter

Vi støtter projekter i hele Danmark og Grønland
Dette projekt er landsdækkende

 

Få mere at vide

Bikubenfondens støtte

1,1 milioner kroner2013-2014

M+ Camps 2013

- M+ Camp Nord afholdes i Aalborg, og er et partnerskab mellem de to klubber Fri-Stedet og Lindholm Fritidscenter

- M+ Camp Syd afholdes i Sønderborg, og er et partnerskab mellem Sønderborg Ungdomsskole og Nørremarkens Fritidscenter i Vejle

- M+ Camp Fyn afholdes i Odense, og er et partnerskab mellem Svendborg Ungdomsskole og de fire ungdomsskoler i Odense

- M+ Camp Øst afholdes i Egedal, og er et partnerskab mellem UngEgedal, Tårnby Ungdomsskole og Klub Brogården/Mosede i Greve