MADE by the Opera House

Gennem ti år får i alt 100 studerende mulighed for at deltage i en dansk-australsk tværfaglig udvekslingsaftale. Hvert år deltager fem danske studerende i moderniseringen af Sydney Operaen, mens fem australske studerende får mulighed for at arbejde inden for den nordiske arkitekturtradition.

I anledning af Sydney Operahusets 40 års fødselsdag i oktober 2013, udviklede Sydney Opera House Trust sammen med en række partnere det tværfaglige australsk/dansk udvekslingsprogram MADE by the Opera House. Programmet afsluttes ved Sydney Operaens 50 års jubilæum i 2023.

Formålet med MADE er bl.a. at fremme internationalt og tværfagligt samarbejde mellem arkitekt-, ingeniør- og designstuderende, at fremme de kulturelle forbindelser mellem Danmark og Australien, samt at skabe en gruppe passionerede fagpersoner med kendskab til Sydney Operaen. Bikubenfonden er blandt de danske samarbejdspartnere og valgte at støtte projektet på grund af det internationale og tværfaglige aspekt.

Projektet går i korte træk ud på, at fem danske studerende (to arkitekter, to ingeniører og en designer) hvert år skal i seks ugers praktik hos de australske arkitekt- og ingeniørvirksomheder, som står for moderniseringen af Sydney Operaen. Tilsvarende skal fem australske studerende fra New South Wales (to arkitekter, to ingeniører og en designer) hvert år seks uger til Danmark i praktik på en dansk tegnestue, og på den måde prøve at arbejde inden for den nordiske arkitekturtradition.

Programmet understreger de særlige forbindelser, der er mellem Danmark og Australien. En forbindelse der blev funderet med tilblivelsen af Sydney Operaen, og som via MADE-programmet fortsættes og videreføres til en helt ny generation af arkitekter, designere og ingeniører.

MADE by the Opera House er et samarbejde mellem Sydney Opera House Trust og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK). I Danmark er projektet støttet af Bikubenfonden, Dreyers Fond og Det Obelske Familiefond. I Australien er MADE støttet af Arup Pty Limited, Steen Varming (Australia) Pty Limited og The NSW Architects Registration Board.

Vi støtter projekter i hele Danmark og Grønland
Dette projekt er landsdækkende

 

Få mere at vide

Bikubenfondens støtte

1,1 millioner kronertil MADE by the Opera House