Louise Gade

Bestyrelsesmedlem i Bikubenfonden

Louise Gade
Direktør for VIA University College Efter- og videreuddannelse

Født den 15. juni 1972
Indtrådt i Bikubenfondens bestyrelse i september 2014
På genvalg i 2016 og kan herefter genvælges fire gange
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

Særlige kompetencer

Strategi, ledelse, politik, kommunikation, kommunale forhold, sociale forhold.

Øvrige bestyrelsesposter

Nordea Fonden
TV2 Danmark A/S
NOCA
Hedeselskabet (medlem af repræsentantskabet)