Kultur til et godt liv

Med programmet Kultur til et godt liv støtter Bikubenfonden kunst- og kulturindsatser, der aktivt involverer socialt udsatte børn og unge. Målet er, at flere udsatte børn og unge gennem kunst og kultur kan opnå modstandskraft og succesoplevelser, der kan overføres til andre sammenhænge af deres liv.

Hvorfor?

Alt for mange unge i Danmark står uden for samfundets fællesskab og lykkes ikke med at få en uddannelse eller et job. Det har både personlige og samfundsmæssige konsekvenser. Bikubenfonden ønsker at erstatte et krise- eller mangelsyn i forhold til disse socialt udsatte børn og unge med en indsats, der understøtter og mobiliserer de socialt udsattes ressourcer og empowerment. Med empowerment forstås evnen til at opnå medansvar for sit eget liv, at styrke og mobilisere egne ressourcer samt at fokusere på børnene og de unges muligheder frem for begrænsningerne.

Hvad?

Omdrejningspunktet for indsatser under Kultur til et godt liv er at mobilisere de unges egen modstandskraft gennem kunst og kultur. Indsatserne skal tilbyde en alternativ arena til de etablerede institutioner, som kan hjælpe børnene og de unge til at opnå succesoplevelser, der kan understøtte deres positive udvikling. Ved at sætte ind med de alternative arenaer, ønsker Bikubenfonden at bidrage til, at flere udsatte børn og unge kan opnå succesoplevelser, der kan overføres til andre sammenhænge af deres liv og potentielt støtte dem i et mønsterbrud.

Hvordan?

Bikubenfonden har indgået partnerskaber med fx KBH+, C:NTACT, Livsbanen og Musikstarter om indsatser under Kultur til et godt liv og støtter desuden Opgang2. Indsatserne er alle karakteriseret ved, at de inddrager professionelle kunstnere og frivillige i opbygningen af projektet, at de er debatskabende og sætter sociale temaer på agendaen. For at dokumentere virkningen af indsatser under Kultur til et godt liv har Bikubenfonden bevilget midler til CEFU – Center for Ungdomsforskning – til at undersøge virkningen af aktiv kulturdeltagelse for socialt udsatte børn og unge. Bikubenfonden har desuden etableret netværk blandt partnerne med fokus på videndeling.

Vi støtter projekter i hele Danmark og Grønland
Dette projekt er landsdækkende

 

Få mere at vide

Ved spørgsmål om Kultur til et godt liv, send venligst en mail til social@bikubenfonden.dk