Jul for unge på kanten

Bikubenfonden uddeler årligt i alt 1 mio. kr. til julehjælp. Fra 2017 har vi et særligt fokus på unge på kanten – også hvad julehjælpen angår. Der var ansøgningsfrist for julehjælp den 24. oktober og det er udelukkende organisationer og foreninger, der har kunnet ansøge.

Julehjælp til udsatte unge mellem 13-30 år på kanten af samfundet

Bikubenfonden har i en lang årrække uddelt julehjælp. I de seneste år har fonden været igennem en strategisk udvikling fra at uddele små beløb til mange aktører til at fokusere uddelingen på færre aktører med større beløb. Samtidig har fonden på det sociale område skærpet sit fokus til udsatte unge mellem 13-30 år på kanten af samfundet. Det fokus vil julehjælpen også have fremover.

Julen som positiv oplevelse

For udsatte unge kan juletiden være forbundet med særlige udfordringer. For nogle bliver det eksempelvis tydeligt, at de ikke er en del af de fælles traditioner med en familie eller andre positive fællesskaber, som mange andre tager for givet.

Med julehjælpen ønsker Bikubenfonden at sætte fokus på, hvordan udsatte unge får en god oplevelse og får skabt positive traditioner omkring julen.

Julehjælpen skal altså gå til aktiviteter, der hjælper de unge med at gøre julen håndterbar, således at de bliver i stand til at skabe nye og positive traditioner med julen – gerne i fællesskab med andre. Bikubenfonden opfatter dermed julehjælp i en meget bred forstand. Den handler ikke kun om økonomisk hjælp til at holde juleaften, men i højere grad om at give de unge mulighed for at få en glædelig og positiv oplevelse omkring højtiden på en måde, der giver mening for dem.

Brobygning og vedvarende indsats

For Bikubenfonden er det vigtigt, at fokus på de unges jul er en del af en samlet indsats for socialt udsatte unge. Derfor prioriterer vi at uddele midler til organisationer og foreninger, hvor julehjælp fungerer som brobygning til øvrige tilbud og bliver en del af en samlet indsats til socialt udsatte unge. Dermed er indsatsen ved juletiden med til at sikre en mere omfattende og vedvarende hjælp til udsatte unge, der ikke blot gør gavn i juledagene.

Følgende organisationer har modtaget Bikubenfondens julehjælp 2017:

  • Morgencafé for hjemløse
  • Be Free
  • Samvirkende Menighedsplejere
  • Mødrehjælpen
  • Projekt UDENFOR
  • Kirkens Korshær
  • Røde Kors
  • Café Exit
  • Kofoeds Skole

 

Fokus på de unges egne behov

Bikubenfonden vil gerne tildele julehjælp så den giver størst mulig mening for de unges konkrete behov for støtte i højtiden. For nogle organisationer og foreninger vil det være en ny tilgang at arbejde med julehjælp på den måde. Derfor understøtter Bikubenfonden også aktiviteter, der inddrager de unge og gør foreningerne og organisationerne klogere på, hvilke typer af indsatser og aktiviteter, de unge synes er vigtige og relevante med henblik på at skabe positive oplevelser med jul.

På den baggrund vil Bikubenfonden gerne understøtte længerevarende indsatser på julehjælpsområdet af flere års varighed, hvis det kan løfte indsatsen og dermed blive mere meningsfuldt for de unge.

Vi støtter projekter i hele Danmark og Grønland
Dette projekt er landsdækkende

 

Få mere at vide

Christina Diekhöner
Socialområdet
Tlf: 50 60 98 20
E-mail: cd@bikubenfonden.dk

Ansøgningsfrist

Der var ansøgningsfrist for Bikubenfondens julehjælp 2017 den 24. oktober.

Enkeltpersoner kan ikke søge direkte hos Bikubenfonden, men skal henvende sig hos foreninger og organisationer, der uddeler julehjælp.

Ansøgningskriterier

Målgruppen for julehjælp er unge mellem 13 og 30 år på kanten af samfundet.

Midler kan anvendes til konkrete aktiviteter i forbindelse med jul, men også til inddragelse af de unge selv. Denne inddragelse kan ske i selve afviklingen af aktiviteter, men også i arbejdet med at undersøge og forstå de unges behov med henblik på at kunne nytænke tilbud til de unge i juletiden.

Organisationerne forpligter sig til at kombinere julehjælpen med mere langsigtede tilbud til de unge, så julehjælpen ikke står alene, men anvendes som en integreret del af organisationens indsats for målgruppen.

Julehjælpen kan ansøges for en flerårig periode.

Læs Bikubenfondens strategi her