Hjemløse

Hjemløse i Danmark udgør en af samfundets svageste og mest udsatte grupper. Hjemløshed er ofte resultatet af sammensatte sociale problemer, såsom fx psykisk sygdom og misbrug. Bikubenfonden støtter initiativer og projekter i relation til hjemløshed generelt, men har et særligt fokus på det stigende antal af unge hjemløse.

Hvorfor?

Den seneste kortlægning af hjemløshed i Danmark viser, at der er 6138 hjemløse i Danmark. Siden 2009 har der været en stigning på 76 % blandt de 18-29-årige, så denne gruppe nu udgør en tredjedel af alle hjemløse i Danmark. Livet som hjemløs er voldsomt belastende for i forvejen svage individer og familier. En stor gruppe hjemløse modtager f.eks. ikke behandling for alvorlig psykisk og fysisk sygdom samt misbrug. 

Hvad?

Bikubenfonden har et særligt fokus på de unge hjemløse, men støtter fortsat hjemløse generelt. Bikubenfonden støtter f.eks. Morgencaféen for Hjemløse og Ombolds hjemløselandshold i fodbold for kvinder.

Hvordan?

Bikubenfonden støtter hjemløseområdet gennem donationer, partnerskaber og ved egne driver-indsatser. I 2014 har Bikubenfonden sammen med Realdania, Helsefonden og Københavns Kommune analyseret og afdækket muligheder for iværksættelse af en større fælles indsats på området for hjemløshed blandt unge. Denne indsats er netop lanceret i form af Hjem til Alle Alliancen. Problemstillingen vedrørende det stigende antal unge hjemløse er så kompleks, at opgaven bør angribes fra mange forskellige vinkler og i samarbejde med mange aktører på tværs af den offentlige sektor, erhvervslivet og civilsamfundet. Inden for den internationale filantropi kaldes denne tilgang til problemløsning for collective impact – eller på dansk: kollektiv effekt.

Du kan læse mere om Hjem til Alle Alliancen her

Hjemløseområdet prioriteres også højt i uddelingen af den årlige julehjælp.

Vi støtter projekter i hele Danmark og Grønland
Dette projekt er landsdækkende

 

Få mere at vide

Ved spørgsmål om Bikubenfondens generelle støtte, indsats på hjemløseområdet og collective impact initiativ for unge hjemløse kontakt social@bikubenfonden.dk