Drenge får et løft i KøbenhavnerAkademiet

Med KøbenhavnerAkademiet får 8. klasses drenge med faglige udfordringer mulighed for at udvikle sig både fagligt og personligt. Formålet er at give dem de kompetencer, der skal til for at gennemføre en uddannelse og dermed få en god start på deres voksne liv.

Alt for mange københavnske drenge klarer sig dårligt i skolen og har vanskeligt ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. Dem vil Københavns Kommune tage hånd om med KøbenhavnerAkademiet. I 2015 er i alt 108 drenge inviteret til at deltage i projektet. Målet er at skabe mønsterbrydere og at give lærere og pædagoger på de københavnske skoler nye redskaber til at arbejde med mønsterbrydning hos de elever, der har brug for det.

Bikubenfonden har bidraget med 1.843.000 kr. til Københavns Kommunes etablering af KøbenhavnerAkademiet.

En god start på resten af skoletiden

KøbenhavnerAkademiet skydes i gang med en introweekend, hvor drenge og lærere møder hinanden. Her skal drengene igennem en række tests, der sikrer, at undervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes udfordringer. Herefter følger to ugers camp, hvor drengene får intensiv undervisning i stavning, læsning og matematik – grundlæggende færdigheder, der er nødvendige for, at de kan følge med i alle typer af undervisning.

Sideløbende med den faglige træning arbejder drengene målrettet med studieteknikker og personlig udvikling på campen. Målet er at give dem de kompetencer, der skal til, for at de kan tage deres læring i egne hænder. Der bliver konkret arbejdet med syv karaktertræk, som har betydning for evnen til at gennemføre en uddannelse – nemlig: selvkontrol, engagement, vedholdenhed, social intelligens, taknemmelighed, optimisme og nysgerrighed.

Stærke lærerkræfter skal fastholde udviklingen

KøbenhavnerAkademiet involverer ikke blot drengene, men også en fagligt stærk og metodisk sikker lærer fra hver af de 11 københavnske skoler, drengene går på til daglig. Lærerne deltager som faglærere på campen og siden som ansvarlige for de særlige ’lær@lære’-hold, der bliver oprettet på drengenes skoler. Efter de to ugers camp skal drengene følge disse hold i to ugentlige lektioner resten af skoleåret 2015‐16. På holdet hjælper lærerne dem med at implementere studieteknikkerne fra campen i deres øvrige skolefag. På den måde forsøger KøbenhavnerAkademiet at fastholde den gode udvikling, der er sat i gang på den indledende camp.

Unikt koncept

KøbenhavnerAkademiet er et unikt koncept, som tager højde for det lange seje træk, der skal til for at ændre adfærd og tilegne sig nye vaner. Københavns Kommune har blandt andet hentet inspiration og faglige kræfter fra Løkkenfondens Drengeakademi, der har vist gode resultater, og fra Lær@Lære‐konceptet fra Katrinedal skoles AVID‐program.

Vi støtter projekter i hele Danmark og Grønland
Dette projekt er landsdækkende

 

Bikubenfondens bevilling

1,843 millioner kroner2015

Få mere at vide

Bikubenfonden
Tlf. +45 33 77 93 93
E-mail: social@bikubenfonden.dk

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Pressechef Anni Lundqvist
Tlf. +45 25 26 41 63
E-mail: ec5q@buf.kk.dk