Bikubenfondens Feriehjælp 2017

Bikubenfonden uddeler årligt i alt 700.000 kr. til feriehjælp. Det er udelukkende organisationer og foreninger, som uddeler feriehjælp, der kan ansøge.

Bikubenfonden har gennem en årrække uddelt feriehjælp en gang årligt til landets velgørende organisationer, væresteder, frivillige foreninger og kirker, der i løbet af året arrangerer feriehjælp.

I år ønsker fonden hovedsageligt at prioritere støtten til udsatte unge. Dette skal ses i lyset af, at Bikubenfonden netop har vedtaget en strategi, hvor fonden på det sociale område vil målrette indsatsen til udsatte unge i aldersgruppen 13-30 år på kanten af samfundet. Det drejer sig om unge, der befinder sig på kanten af flere forskellige centrale livsarenaer såsom familie/netværk, job og uddannelse, og som derved oplever komplekse sociale problemstillinger.

Bikubenfonden har et særligt blik på de unges overgange i livet – eksempelvis overgangen fra skole til videreuddannelse eller job, overgangen fra at være anbragt til at bo selv, overgangen fra at være flygtning til at have et liv i Danmark eller overgangen fra at være kriminel til at have et liv uden kriminalitet. Netop overgange kan være en svær periode for unge – men kan samtidig også være et vindue, hvor hjælp og støtte kan gøre gavn og skabe grundlaget for en ny chance eller et nyt liv.  

I Bikubenfonden arbejder vi ud fra en stærk overbevisning og tro på det enkelte menneskes ressourcer, og vi ønsker at støtte de indsatser, der giver socialt udsatte unge på kanten af samfundet mulighed for at gå nye veje og realisere deres potentiale.

Følgende organisationer har modtaget Bikubenfondens Feriehjælp 2017:

  • BROEN Danmark
  • Daghøjskolen Sydvestjylland
  • Dansk Folkehjælp
  • DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom
  • Foreningen for Kultur og Unge i Grønland
  • Kofoeds Skole
  • Landsforeningen af VæreSteder
  • Samvirkende Menighedsplejer

 

Brobygning og vedvarende hjælp

Feriehjælpen kan udformes på mange måder, men Bikubenfonden vil prioritere de indsatser, hvor feriehjælpen fungerer som brobygning til de øvrige tilbud, organisationen tilbyder i løbet af året. På den måde kan feriehjælp tænkes ind i en bredere kontekst og blive en del af en samlet indsats for udsatte unge. Herved er feriehjælpen med til at sikre en mere omfattende og vedvarende hjælp til udsatte unge, der ikke blot gør gavn i ferietiden.

Vi støtter projekter i hele Danmark og Grønland
Dette projekt er landsdækkende

 

Ansøgningsfrist

Der er nu lukket for ansøgninger til Bikubenfondens Feriehjælp. Der var ansøgningsfrist den 17. februar kl. 16.00.

Kriterier for uddeling af feriehjælp

Feriehjælpen målrettes udsatte unge. 

Feriehjælp som kombineres med langsigtede tilbud og øvrige aktiviteter prioriteres.

Organisationer, som modtager Bikubenfondens feriehjælp, forpligter sig til at videndele og deltage i efterfølgende evaluering af feriehjælpen.

Enkeltpersoner kan ikke søge direkte hos Bikubenfonden, men skal henvende sig hos foreninger og organisationer, der uddeler feriehjælp.

Bikubenfondens strategi

Du kan læse Bikubenfondens strategi her.