Bikubenfondens Feriehjælp

Det er udelukkende organisationer og foreninger, som organiserer feriehjælpsindsatser, der kan ansøge.

Livsmestring for unge på kanten af samfundet

Målgruppen for Bikubenfondens feriehjælp er organisationer eller foreninger, der organiserer feriehjælp til udsatte unge mellem 13 og 30 år.

I Bikubenfonden fokuserer vi på at støtte indsatser, der skaber muligheder for, at unge på kanten kan mestre deres eget liv. Det kan bl.a. betyde, at de unge bliver en del af et inkluderende fællesskab, der giver de unge mulighed for at opbygge ligeværdige relationer til andre og selv spille en positiv rolle i fællesskabet. Øget livsmestring kan også handle om at støtte de unge i at finde troen på sig selv og blive i stand til at skabe og fastholde sociale relationer.

Fokus på de unges egne behov og nyskabende aktiviteter

Bikubenfonden vil gerne understøtte aktiviteter, der inddrager de unge og gør foreningerne og organisationerne klogere på, hvilke indsatser og aktiviteter, de unge synes er vigtige og relevante for at skabe positive ferieoplevelser. Ligeledes har Bikubenfonden fokus på nyskabende indsatser, der afprøver nye måder at tænke feriehjælp på. Desuden vil Bikubenfonden gerne understøtte længerevarende indsatser på feriehjælpsområdet.

Brobygning og vedvarende hjælp

Feriehjælpen kan udformes på mange måder, men Bikubenfonden vil prioritere de indsatser, hvor feriehjælpen fungerer som brobygning til de øvrige tilbud, organisationen tilbyder i løbet af året. På den måde kan feriehjælp tænkes ind i en bredere kontekst og blive en del af en samlet indsats for udsatte unge. Herved er feriehjælpen med til at sikre en mere omfattende og vedvarende hjælp til udsatte unge, der ikke blot gør gavn i ferietiden.

Vi støtter projekter i hele Danmark og Grønland
Dette projekt er landsdækkende

 

Ansøgningsfrist

Fristen for ansøgning om feriehjælp 2018 er udløbet. Næste ansøgningsrunde er primo 2019.

Enkeltpersoner kan ikke søge direkte hos Bikubenfonden, men skal henvende sig hos foreninger og organisationer, der organiserer feriehjælp.

Kriterier for uddeling af feriehjælp

 

  • ​Målgruppen for Bikubenfondens feriehjælp er organisationer eller foreninger, der organiserer feriehjælp til udsatte unge mellem 13 og 30 år.
  • Organisationerne forpligter sig til at kombinere feriehjælpen med mere langsigtede tilbud til de unge, så feriehjælpen ikke står alene, men anvendes som en integreret del af organisationens indsats for denne målgruppe.
  • Feriehjælpen kan ansøges for en flerårig periode, såfremt indsatsen er tænkt som et udviklingsinitiativ.
  • Midler kan anvendes både til konkrete aktiviteter relateret til sommerferien, men kan også anvendes til inddragelse af de unge selv for at undersøge og forstå de unges behov med henblik på at kunne nytænke tilbud til de unge i ferien.
     

Bikubenfondens strategi

Du kan læse Bikubenfondens strategi her.