Bikubenfondens årsrapport 2015

I 2015 uddelte Bikubenfonden i alt 77 mio. kr. til fondsformål, herunder 32,7 mio. kr. til sociale formål og 41 mio. kr. til kunst og kultur. Der blev uddelt 3,3 mio. kr. til fondens naturområde Svanninge Bjerge samt øvrige formål.

"I Bikubenfonden påtager vi os i stadigt stigende grad rollen som risikovillig fond. Vi engagerer os aktivt og udvikler nye indsatser i samspil med andre. Inden for både det sociale og det kulturelle område findes et behov for nytænkning, som ikke kan løses med enkeltstående indsatser. Opgaven skal angribes fra mange sider i en kollektiv indsats på tværs af aktører. Bikubenfonden agerer derfor ved at identificere nye og relevante fokusområder på det kulturelle og sociale område." Sådan skriver Bikubenfondens ledelse i årsrapporten. 

I linket til højre kan du læse den fulde version af ledelsesberetningen for 2015. Her kan du også læse om fondens uddelingsstrategi og de i alt ni programmer, som udgør rammerne for alle fondens uddelinger.

Årsresultat og uddelinger

I 2015 opnåede Bikubenfonden et resultat på koncernniveau på 116,5 mio. kr. Til sammenligning var resultatet året før i alt 81,2 mio. kr. 

Bikubenfonden anvendte 77 mio. kr. til fondsformål via uddelinger til en række ambitiøse projekter inden for kunst og kultur, projekter for socialt udsatte børn og unge samt fondens naturområde Svanninge Bjerge på Sydfyn.

Bikubenfonden har foretaget i alt 100 bevillinger. Fonden har modtaget i alt 1.489 ansøgninger i 2015.

Uddelinger til sociale formål

På det sociale område blev der i 2015 truffet beslutning om bevillinger til 41 indsatser til en samlet værdi af 32,7 mio. kr.

Bikubenfonden arbejder for at skabe indsigt og udsyn for socialt udsatte børn, unge og deres familier. Udgangspunktet er at mobilisere det enkelte menneskes egen modstandskraft og empowerment. Med empowerment forstås evnen til at opnå medansvar for sit eget liv og at mobilisere egne ressourcer. Bikubenfonden arbejder for, at flere udsatte børn og unge kan opnå succesoplevelser, der kan overføres til andre sammenhænge af deres liv.

Uddelinger til kulturelle formål

På det kulturelle område blev der i 2015 truffet beslutning om 56 indsatser til en samlet værdi af 41 mio. kr. Bikubenfonden støtter særligt scenekunst, kunst- og kulturhistorie og udvikling af kunstnerisk talent.

Bikubenfonden arbejder for at styrke kvalitet og nytænkning af kunst og kultur i Danmark. Udgangspunktet er, at kunst og kultur kan skabe et rum for nye erkendelser, sansning og refleksion over eget liv. Den indsigt, kunsten tilbyder sit publikum, kan samtidig skabe et bredere og mere nuanceret udsyn mod nye aspekter af tilværelsen og verden omkring os.

Økonomisk udvikling

Bikubenfonden har i 2015 opnået et resultat på koncernniveau på 116,5 mio. kr. mod 81,2 mio. kr. i 2014. På koncernniveau havde fonden ultimo 2015 en egenkapital på 1030,3 mio. kr. og en balance på 1.449,2 mio. kr.

Find flere nøgletal i en sammenfatning af Bikubenfondens Årsrapport for 2015 ved at klikke på linket til højre. Den fulde version af årsrapporten inkl. noter til regnskabet kan downloades her.